– Just nu är jag inte så munter. Vi har sett flera arbetsgivarvänliga domar i Arbetsdomstolen på sistone och det här är ytterligare en. Men någon gräns för hur flexibla vi arbetare ska behöva vara måste det finnas. Företaget drar in massor i vinst och det är vi som står för den. Ändå ska vi ställa upp och jobba närsomhelst, säger klubbordförande David Tingström.

Dagens dom sätter punkt för en konflikt som pågått mellan Handels och Ica sedan 2008. Våren 2008 och januari 2009 tvingades anställda på Icas lager i Västerås jobba helgdagar. Handels menade att helgdagar var arbetsfria dagar och stämde Ica i Arbetsdomstolen, AD.  2010 gav AD Handels rätt. Men domen gällde bara påskhelgen och regelbundet skiftarbete, så kallat kontinuerligt skiftarbete.

Innan domen föll hade anställda tvingats att jobba ytterligare sex helgdagar. Dagens dom gäller dessa dagar, men berör två saker. Dels om de som gick på kontinuerligt skiftarbete ska få ytterligare skadestånd. Dels om Ica hade rätt att schemalägga oregelbundet skiftarbete, det vill säga intermittent skiftarbete, på dessa sex helgdagar.

I dagens dom slår Arbetsdomstolen fast att de 30-tal som jobbade kontinuerligt skiftarbete ska kompenseras ytterligare. De får 5 000 kronor per arbetad helgdag. Däremot hade Ica rätt att schemalägga intermittent skiftarbete. Det betyder att majoritet av de anställda, drygt 300 personer, inte får något skadestånd alls.
– Vi ser det inte som att vi har vunnit, utan som att vi har fått hjälp att klargöra hur partihandelsavtalet ska tolkas. Det här reglerar en gammal fråga och påverkar inte dagens företagsavtal, säger Michael Johansson, chef för Icas alla lager.

Sedan början av 2009 finns ett företagsavtal på Ica som ger rätt att schemalägga anställda alla dagar utom jul-, nyår- och midsommarafton. Men schemaläggs anställda en helgdag ska de kompenseras.

Fakta:

Två ledamöter var emot domen

Två ledamöter i Arbetsdomstolen reserverade sig mot domen. De ansåg att Ica inte hade rätt att schemalägga intermittent skiftarbete på helgdagar.

350 anställda tvingades jobba helgdagar. Av dem ges ett 30-tal ytterligare skadestånd. Totalt får de mellan 10 000 och 25 000 vardera i skadestånd.  Handels får ett skadestånd på 50 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader.

Anställda på Ica kan jobba antingen dagarbete, kontinuerligt skiftarbete eller intermittent skiftarbete. Kontinuerligt skiftarbete: Fortlöpande, oavbrutet, skiftarbete som kan förläggas såväl vardag och söndag. Intermittent skiftarbete: Skiftarbete i perioder, med ett arbetsuppehåll om minst 24 timmar sammanhängande per vecka.