På grund av sin graviditet bad Charlotte Sundström i våras att få slippa jobba övertid på läkemedelslagret Oriola i Enköping där hon var inhyrd. Oriola avslutade då hennes inhyrningsuppdrag (se tidigare artikel). Kort därefter blev hon uppsagd från bemanningsföretaget Uniflex som inte kunde hitta ett nytt uppdrag åt henne.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu beslutat att stämma Oriola för diskriminering.
– Det känns jättebra! DO anser att jag har rätt, säger Charlotte Sundström.
Skulle hon dessutom vinna målet i domstolen skulle det betyda mycket, anser hon.
– Det skulle öppna upp för tjejer att vara tuffare och ställa krav på jobbet. En inhyrd är lika mycket värd som en anställd, säger Charlotte Sundström som just nu är föräldraledig med sin snart tre månader gamla son.

Ett företag som anlitar personal via ett bemanningsföretag har stora möjligheter att välja vilka personer man vill ha kvar på uppdraget och inte. Men att rata en kvinna på grund av begränsningar som beror på graviditet är inte okej, hävdar DO:s jurist Nanna Holst.
– Sedan några år gäller lagens diskrimineringsförbud även i förhållande till inhyrd personal. Men bestämmelsen har aldrig prövats i domstol. Därför ser vi gärna att vi får en dom i det här ärendet, säger Nanna Holst.

DO räknar med att lämna en stämningsansökan till AD innan fallet preskriberas den 3 januari. Då preciserar DO också sitt krav på diskrimineringsersättning till Charlotte Sundström. Någon förlikning i målet vill DO helst inte se, utan hoppas på ett avgörande genom dom i AD.

Charlotte Sundström gick med i facket efter att hon blivit uppsagd. Eftersom hon inte var medlem när händelsen inträffade är det DO och inte Handels som driver hennes ärende rättsligt.
Charlotte Sundströms arbetsgivare, bemanningsföretaget Uniflex, har enligt DO inte diskriminerat Charlotte när de sa upp henne på grund av arbetsbrist.

Oriolas personaldirektör Sonja Mozer Rosell vill inte kommentera ärendet innan det är avgjort.

Så säger lagen

Inhyrd får inte diskriminerasEn arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren
1. är arbetstagare.
2. gör en förfrågan om eller söker arbete.
3. söker eller fullgör praktik.
4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.
(Diskrimineringslagen 2 kap 1 §)

En arbetsgivare som bryter mot förbudet ska betala diskrimineringsersättning till den som blivit kränkt. Den diskriminerade har också rätt till ersättning för den förlust som uppstår.
(Diskrimineringslagen 5 kap 1 §)