De har utbildat chefer, anställt nya chefer och organiserat om logistiken så att den styrs på samma sätt över hela landet.

Målet är fortfarande att 80 procent av personalen ska vara fast anställd.
– För att hålla nere antalet inhyrda och ändå kunna hantera belastningen så behövs det ibland övertid. Det är inget vi tycker är bra, men ibland är det nödvändigt. Strängnäs är en förhållandevis ny anläggning och det tar tid innan rutiner och arbetssätt sätter sig ordentligt, svarar Menigos HR-direktör Gun Sundberg i ett mejl till Handelsnytt.