Vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Skrotemil i Norrköping upptäcktes att de anställda hanterade bly. Gör man det måste man fortlöpande kontrollera halterna av ämnena i kroppen. Men de anställda har inte genomgått hälsokontroller. Därför stoppar Arbetsmiljöverket allt arbete som har med bly att göra.
– I och med att det är kontakt med bly i arbetet kan ämnet stanna kvar i kroppen. Därför måste man göra hälsokontroller för att se hur mycket bly man har i kroppen, säger Stellan Johnsson, regionalt skyddsombud och ombudsman på Handels Linköpingsavdelning.

För höga värden kan annars leda till njur- och skelettskador och svårigheter att få barn.
– Det blir en viss oro för de anställda. Framför allt innan de får tillbaka provsvar, säger Stellan Johnsson.

Skroten hanterar allt möjligt och höga halter av bly kan finnas i bland annat öppna kablar, inuti bilbatterier och i gammalt sjukhus- och laboratoriematerial.
– På vanliga bilskrotar hanterar de inte bly på det sättet som de gör här. Det är en helt annan blandning av skrot på en allmän skrot, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Bo Knutsson.

Emil Eriksson som driver skroten uppger att han har missat att göra hälsokontroller när ny personal har börjat. Nu har han bokat tid med företagshälsovården.
– Det som är viktigt nu är att man kollar varje arbetares status, om de har utsatts för höga halter, säger han och påpekar att han själv har för höga halter av bly i sin kropp, efter att ha arbetat många år i kontakt med ämnet.

Skrotarbetare

De som arbetar på skrotupplag organiseras av Handels. De går på partihandelns kollektivavtal för skrotgrossister.

Fakta 

Om du arbetar med bly

Den personliga hygienen är viktig för att undkomma bly. Det är lätt att få i sig bly när man äter, röker eller snusar.

Tvätta därför händerna
ofta. Använd handskar vid hanteringen. Se till att du får gå på hälsokontroller. Använd skyddsmask då det kan förekomma blydamm.

Källa: Arbetsmiljöverket