Johan Brundin på Menigos fryslager i Sundsvall kom tillbaka från sin föräldraledighet i januari förra året. Då började dottern på dagis, och dagisstart är lika med dagissjuka.
– Det var mycket förkylningar och feber. Jag tog ut vab-dagarna eftersom min fru hade börjat ett nytt jobb, så jag var hemma ett par gånger i veckan, säger Johan Brundin.

Fram till mars var han ansvarig för varumottagningen tillsammans med en arbetskamrat. Då skulle Menigo omorganisera och i stället för att fortsätta att dela på ansvaret, fick kollegan ensam det. Enligt Handels sa chefen att det berodde på att Johan Brundin då fortfarande var föräldraledig en dag i veckan och att han vabbade för mycket.
– Han sa det rakt ut. Det första jag tänkte var att jag gjort ett dåligt jobb, men så var det inte.

Johan Brundin jobbar i dag kvar på fryslagret, men plockar mer varor än innan, och har fått ett annat schema. Från att ha haft en fast arbetstid på klockan 6-15 byter han veckovis mellan passen 5-14, 6-15, 7-16 och 8-17.
– När man har barn, har det varit bra att sluta klockan 15. Jag har samma grundlön, men tappat ob-ersättning. Det får man bara före 7.

LO-TCO Rättsskydd driver ärendet för Handels räkning. Rättsskyddet har inga synpunkter på omorganisationen i sig.
– Felet företaget gjort är att de hänvisat till den anställdes föräldraledighet och vård av sjukt barn. Det strider mot föräldraledighetslagen. Ärenden om föräldraledighetslagen är inget ovanligt hos oss, säger juristen Ellinor Gudmundsson.

Handels kräver att Menigo betalar skadestånd på 100 000 kronor till Johan Brundin och 50 000 kronor till Handels.

Menigo vill inte uttala sig under pågående ärende.
– Generellt anser Menigo att det är mycket viktigt att följa de arbetsrättsliga lagar som finns – och så görs, skriver HR-direktör Gun Sundberg i ett mejl till Handelsnytt.
Företaget ska nu skicka in ett svar på Handels stämning till Arbetsdomstolen.