Ger en låglönesatsning, som den LO enats om, ökad jämställdhet på arbetsmarknaden?

Lars-Anders Häggström, ordförande Handels:
JA. Grupper som tjänar under 25 000 kronor får procentuellt mer tack vare LO:s låglöneprofil. Det är kvinnodominerade yrken som behöver uppvärderas.

Dag Klackenberg, vd Svensk Handel:
NEJ. Hur man än utformar avtalen är detaljhandelns lönenivå ändå 87 procent av industrins. En möjlighet för kvinnor som vill ha högre lön är att ta industrijobb.

Vad är viktigast att uppnå i avtalsförhandlingarna 2013?

Lars-Anders Häggström:
Att våra reallöner förbättras och att avtalet får en tydlig jämställdhetsprofil genom bland annat utökad föräldralön.

Dag Klackenberg: Mer individuell lönesättning så att löneskillnaderna ökar. Och att fackets veto mot lagerarbete på kvällar och helger skrotas.

Hur ska man hantera problemen med ofrivillig deltid i detaljhandeln?

Lars-Anders Häggström:
I första hand genom avtalslösningar, det som fack och arbetsgivare jobbar med i heltidsgruppen. Men det krävs två för att dansa tango. I samtalstangon går det bra, men när arbetsgivarna ska flytta fötterna liknar det mest vals! Om vi inte lyckas få fram avtalstexter som leder någonvart återstår lagstiftning.

Dag Klackenberg: Varje gång det uppstår behov av fler timmar ska de om möjligt erbjudas någon av de anställda. Mycket går också att lösa genom att arbetsgivare och fack i varje butik sätter sig ner och gör schema tillsammans. Den ofrivilliga deltiden beror på en kombination av höga ob-tillägg och schemasvårigheter.

Ni gör nu båda er sista avtalsförhandling. Beskriv din motpart!

Lars-Anders Häggström: Dag är ärlig, kunnig, orädd och inriktad på att lösa problem. Dessutom rolig och lätt att umgås med. Han har bidragit till att vi tillsammans kunnat utveckla branschen. Samtidigt är han marknadsliberal och en tydlig företrädare för arbetsgivarnas intressen. Mitt starkaste minne är den absurda situationen när 2007 när Svenskt Näringsliv hindrade honom att skriva under avtalet och medlare kallades in fast vi var överens.

Dag Klackenberg: Lars-Anders är pålitlig, ärlig, lågmäld, logisk och rakt på sak. Vi kan våra roller och försöker inte luras. Vi har roligt ihop – berättar roliga historier och kan skratta tillsammans när vi beskriver människor vi känner. Jag minns bäst den dråpliga avtalsomgången 2007. Det var klent av Svenskt Näringsliv att försöka stoppa avtalet. Då stöttade Lars-Anders och jag varandra, och hade dessutom roligt.


Hur kan ni utnyttja det goda samtalsklimatet till att sluta ett sista avtal som är bra för båda parter?

Lars-Anders Häggström: Det finns alltid utrymme för konstruktiva lösningar i en förhandlingssituation. Jag vill titta framåt och anpassa vår bransch till framtiden. Som det viktiga avtalet 2012 om bemanningsföretag på lager. Ob-tilläggens utformning har skapat vissa bekymmer, men frågan är för komplicerad för en quick fix. Vårt mål är att nå en överenskommelse i god tid utan inblandning av utomstående.

Dag Klackenberg: Jag hoppas vi kan lämna den positiva andan vidare till våra efterträdare. Handelsanställda vill ha rätt till heltid, arbetsgivarna vill ändra ob-systemet. Där skulle det finnas utrymme för en kompromiss. Ju längre avtalsperiod, desto större möjligheter till ett bra avtal. Men Handels måste dansa sin dans i LO-familjen, vi måste dansa vår i Svenskt Näringsliv.

BAKGRUND

LO-fackens avtalskrav
Den jämställdhetspott som LO-förbunden krävt i de senaste avtalsrörelserna har i år ersatts av en låglönesatsning. Den innebär att avtalsområden med snittlön under 25 000 kronor i månaden kräver 700 kronor högre lön och att avtalens lägsta löner ska höjas med samma belopp. För lönenivåer över 25 000 är kravet 2,8 procent.

LO-förbunden kräver också en försäkring som ger ökad föräldralön för mammor och pappor. Varje förälder ska få 10 procent av lönen i sex månader per barn för att förstärka föräldrapenningen.

Både Handels ordförande
Lars-Anders Häggström och Svensk Handels vd Dag Klackenberg uppnådde pensionsålder i början av januari. Vårens avtalsförhandlingar blir sannolikt deras sista som ledare för sina organisationer.