Jag är tillsvidareanställd i en butik med månadslön. Min chef drar av på lönen när det är röda dagar eller så sätter han ett minus komp som man måste jobba upp. Får man lov och göra så ?
Josefine

Svar:
Nej, din arbetsgivare får inte lov att göra avdrag på din månadslön, för att det exempelvis, är en röd torsdag och arbetsplatsen håller stängt. Ett årsarbetstidsschema med ordinarie arbetstid ska överlämnas skriftligen eller elektroniskt en månad innan den börjar gälla. Ändringar i det schemat bör lämnas minst en månad i förväg. Din månadslön ska vara baserad på ditt arbetstidsmått och därför ska det inte göras några avdrag på din lön. Kontakta din avdelning för att gå igenom din arbetstid.
Fredrik Wimborn, ombudsman