Under vecka sex varje år lägger Handels extra mycket energi på att besöka olika arbetsplatser. Syftet är att engagera fler att bli förtroendevalda, lyssna på medlemmarnas åsikter och få fler att gå med i facket. Eftersom det är avtalsrörelse i år diskuteras även den.

Och det ger konkreta resultat. Förra veckan fick Handels 645 nya medlemmar, trots att färre arbetsplatser besöktes än i fjol. Det är drygt 70 personer fler än förra året och därmed nytt rekord för uppsökeriveckan.
– Vi fortsätter att värva fler medlemmar. Men man kan också se att vi möter människor på ett bättre sätt. Vi pratar med de som redan är medlemmar och försöker få fler att engagera sig fackligt, säger Staffan Lundström som är ansvarig för medlemsutveckling och rekrytering på Handels.

Flera avdelningar har höjt sig och redovisar ett bättre resultat än i fjol.
– Förr har det oftast varit ganska ojämnt. I år har nästan alla avdelningar ett bra resultat, säger Staffan Lundström.

En av de avdelningarna som det gick bäst för är Borås. Efter ett tufft år i fjol besökte man dubbelt så många arbetsplatser och värvade 31 nya medlemmar, mot bara ett fåtal förra året. Avdelningen hade exempelvis skickat ut brev till arbetsplatser kring Borås, där medlemmar fick veta att de skulle komma så att anställda hann tänka ut vad de vill ta upp med facket.
– Det var framför allt vårt förarbete och vår gnista som gjorde att våra uppsökare var laddade. Jag var själv med ute och visade att det här är ett av våra viktigaste uppdrag, säger förste ombudsmannen Beatrice Ekelund.

Hon berättar att många ute på arbetsplatserna var glada över att deras önskemål om mer semester nu är ett krav i förhandlingarna om nya kollektivavtal.
– Jag kan tro att det känns bra att man kan påverka när man är så långt från Stockholm och förbundskontoret, säger Beatrice Ekelund.