När en anställd skulle börja på underklädeskedjan Change i Sundsvall stod inte bara namnet på namnbrickan utan också bh-storleken. Hon tyckte att det var olustigt och efter ett tag vände hon sig till facket som stämde företaget i Arbetsdomstolen, AD.

Det har varit en lång tvist och i går och i dag hålls huvudförhandlingar i AD i Gamla stan i Stockholm. Vittnen hörs, parterna redogör för sina ståndpunkter och det är gissningsvis första gången det pratas bh-storlekar i domstolen.
– Att visa storleken har kränkt hennes värdighet som kvinna, sa LO-TCO Rättskydds jurist Annika Ewerblad som företrädde den anställda under förhandlingen på tisdagsförmiddagen.
– Det har medfört kommentarer av sexuell natur, som ”Åh, får jag känna” och ”Fin hylla”. Företaget förväntar sig att brickan bärs och det har betydelse vid lönesättningen.

Change hävdar att det är helt frivilligt för de anställda att visa sin bh-storlek. Man menar att det underlättar för kunden att hitta sin storlek, och att det är en ickefråga bland de andra anställda.
– Det är varken nedsättande eller diskriminerande, det är saklig information. Skylten blir ett arbetsredskap i syfte att hjälpa kunden hitta sin storlek. Det har aldrig varit ett tvång, sa Pia Schöldström som företrädde Change.

Handels kräver 200 000 kronor i skadestånd för diskriminering och 100 000 kronor för brott mot kollektivavtalet, till den anställda som i dag har slutat. Dessutom kräver man 100 000 kronor till facket.

Dom i målet meddelas senare.

Change har 19 butiker i Sverige.