Vem är du?
– Jag är snart 28 år och har jobbat som kassörska i tio år. I dag jobbar jag extra samtidigt som jag söker jobb. Jag har en examen i statsvetenskap med inriktning mot jämställdhet från Stockholms universitet. Till min examensuppsats intervjuade jag 18 personer som jobbade i kassan eller på kolonialavdelningen på tre olika stormarknader.  Av de nio som jobbade på kolonial var en person kvinna. Av de nio som jobbade i kassan var en person man.

Berätta om din D-uppsats!
– Män och kvinnors arbetsuppgifter skiljer sig åt inom dagligvaruhandeln. Männen jobbar på golvet, har heltid och möjlighet att göra karriär. Med den kompetensutbildning som finns tillgänglig för dem kan de bli handlare. Kvinnorna sitter i kassan, jobbar deltid och blir i regel kvar där. Det längsta man kan komma är att bli kassaledare. Denna uppdelning mellan män och kvinnor, menar jag, är direkt skadlig.

Hur då skadlig?
– Jag tänker på de förslitningsskador som drabbar kassapersonalen. Arbetsmiljöverket har bra regler för att motverka detta, exempelvis att man inte ska sitta längre än fyra timmar per dag.  Problemet är att reglerna inte alltid följs. Man roterar sällan mellan avdelningar.

Varför roterar man inte?
– För arbetsgivarna innebär rotation att flexibiliteten begränsas. Sen finns det en tradition som gör att kvinnor väljer att jobba i kassa och män på golvet. För kvinnorna finns det en trygghet i att jobba i den kvinnodominerande kassan. Jag har själv mycket större självförtroende där. Ute på det mansdominerade golvet måste jag bevisa min kapacitet på ett annat sätt. Min uppsats visar också att det finns ett motstånd från dem på golvet (männen). De vill inte jobba i kassan. Facket i sin tur sätter inte tillräckligt med press på att arbetsmiljöreglerna följs, eller på att rotation införs överallt.

Varför ska män jobba i kassan och kvinnor på golvet?
– I det stora hela handlar det om att stärka kvinnors plattform på arbetsmarknaden och därmed hela arbetarrörelsen. I nuläget handlar det om att styra bort kvinnorna från det isolerade monotona arbetet i kassan som ger arbetsskador. Jag ser detta som en facklig fråga. Rotation mellan arbetsuppgifter måste bli en avtalsfråga. Det är orimligt att vi 2013 ska ha en detaljhandel som gynnar män, särskilt när den är kvinnodominerad.

Fotnot: Frida Janssons uppsats ”Könsuppdelning inom detaljhandeln. Kassörskor och kolonialarbetare. En kritisk ideologianalys”. Förutom intervjuer med anställda har Frida Jansson intervjuat chefer och företrädare från Handels. Totalt gjordes 24 intervjuer.