Avtalen för nära 16 000 anställda i kooperativa butiker, stormarknader och lager blev klara på onsdagen efter två dagars förhandling.
– Det är ett bra avtal som i stort sett följer avtalen med Svensk Handel som slöts förra veckan. Vi brukar försöka få igenom några inslag som är bättre i kooperationen men kan inte peka på något särskilt i år, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

Avtalet ger kooperationens butiksanställda 1700 kronors löneökning på tre år, precis som privatanställda får. Coops lagerarbetare får 1720 kronor på tre år. Den lilla skillnaden beror på att snittlönen för Coops lagerarbetare är över 25 000 kronor (närmare bestämt drygt 25 200), och därför enligt LO-förbundens samordning ska få löneökning i procent. Procentsatsen 6,8 procent är det märke som sattes av industrins avtal.

– Vi på lager tjänar ju ganska bra. Vi har brukat få lägre löneökningar än butik på grund av låglönesatsningar, nu får vi i stället lite mer. Jag unnar i och för sig butiksanställda att komma ikapp, men är ändå nöjd med avtalet, säger Tobias Täpp på Coops färskvaruterminal i Västerås som var med i Handels förhandlingsdelegation.

Kooperationens anställda ska precis som privatanställda få en försäkring för förlängd utfyllnad av föräldrapenningen från tre till sex månader. KFO och LO kommer att förhandla om utformningen.

Reglerna för provanställningar är oförändrade. Det är en skillnad mot Svensk Handels butiksavtal där bland annat tiden för provanställning sänktes från åtta till sex månader.

Handels och KFO har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över tillämpningen av stormarknadsavtalet. Gruppen ska titta på studerandeanställningar, övriga visstidsanställningar och indelning i lönegrupper.
– Stormarknadsavtalet är ett modernt avtal med ett bra lönesystem, men det tillämpas inte som det är tänkt. Arbetsgruppen är ett försök att återuppliva det, säger Susanna Gideonsson.

Parterna ska också utreda möjligheter till arbetstidsförkortning. Här kommer man att snegla på den arbetsgrupp om Handels och Svensk Handel tillsatt om bland annat denna fråga.

Fakta

Avtal för kooperativa butiker,
stormarknader och lager

  • Avtalet gäller i tre år, från 1 april 2013 till 31 mars 2016. Sista avtalsåret är uppsägningsbart.
  • För anställda i butiker och stormarknader höjs lönerna med 1700 kronor per månad och heltidsanställd. 560 kronor första året, 560 kronor andra året och 580 kronor tredje året.
  • 60 procent av höjningen (336, 336 respektive 348 kronor) är alla garanterade, resten fördelas via en lokal pott.
  • Lägstalönerna för anställda över 18 år höjs med 85 procent av utgående löner, det vill säga 475, 475 respektive 495 kronor. Därutöver kan man få del av det lokala löneutrymmet.
  • Lägstalönerna för 16- och 17-åringar höjs hälften så mycket som de äldres lägstalöner.
  • För lageranställda höjs lönerna med 1720 kronor per heltidsanställd.  560 kronor första året, 570 kronor andra året och 590 kronor tredje året.
  • Föräldralediga som har varit anställda i minst ett år ska få en utfyllnad av föräldrapenningen med 10 procent av lönen under sex månader, i stället för tre månader enligt tidigare avtal. Utformningen av försäkringen ska förhandlas mellan KFO och LO.
  • En arbetsgrupp ska se över tillämpningen av stormarknadsavtalet när det gäller studerandeanställningar, övriga visstidsanställningar och indelning i lönegrupper.
  • Yrkespraktik införs i kooperativa butiker och stormarknader precis som i privata butiker.