I kollektivavtalen för butiker 2013 har Handels enats med Svensk Handel och arbetsgivareföreningen KFO om formerna för den yrkespraktik som man slöt ett ramavtal om 2012.

Nu finns utbildningsplan och studiematerial för både praktikanter och deras handledare. Verksamheten ska skötas av en ny yrkesnämnd och finansieras av en nybildad kollektivavtalsstiftelse. Informationsmaterial till skolor och butiker har tagits fram.

– Utbildningen är webbaserad och har en struktur som gör det enkelt för arbetsgivaren och meningsfullt för både praktikanten och handledaren. Nu är det dags för elever att börja söka yrkespraktik, säger Lennart Grönberg, ombudsman på Handels.

Tanken är att 75 procent av tiden ska vara praktik och 25 procent handledd utbildning. Studieplanen omfattar ett tema för varje månad, till exempel kunskap om företaget och om service och försäljning.
Lennart Grönberg räknar inte med någon större anstormning av praktikanter i början.

– Det är ett begränsat antal elever som går ut handelsprogrammet, och vi vet inte hur stort intresset kommer att vara bland elever och företag. Men det är bara bra att börja i mindre skala för att trimma in konceptet, säger Lennart Grönberg.

Regeringen har planer på att bidra med pengar till handledarstöd, som i så fall kan börja betalas ut från 2014. Lennart Grönberg tror att ett sådant stöd kan göra yrkespraktiken mer intressant bland handelsföretagen så att fler tar emot praktikanter. Fack och arbetsgivare är dock överens om att införa praktiken på egen hand oberoende av statliga bidrag.

Yrkespraktik

Heltid i tolv månader

Yrkespraktik är en möjlighet för ungdomar under 21 år som har gått ut handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet med godkända betyg. Knappt 3 000 elever går ut den utbildningen i år.

Deltagande butiksföretag ska vara medlem i Svensk Handel eller KFO och ha kollektivavtal.

Praktiken sker på heltid i 12 månader. Praktikanten får lön som minst motsvarar 75 procent av minimilönen med ett års branschvana. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Elever kan söka genom att själv kontakta en butik och komma överens om yrkespraktik. Arbetsgivaren anmäler praktiken till Handelns yrkesnämnd.

Mer information kommer att finnas på www.yrkespraktik.se.