”Om de släpper vetot vill jag inte vara klubbordförande”, sa Therese Carlsson i Jönköping till Handelsnytt under avtalsförhandlingarna när Svensk Handel krävde att bryta fackets makt över arbetstiderna. Nu kan hon pusta ut.
– Vi är nöjda med att de inte rörde arbetstidsreglerna. Men vi får se om vi är lika nöjda om tre år, säger hon.

Hon hoppas att resultatet blir bättre om fack och arbetsgivare sitter ner och diskuterar helheten än att arbetsgivarna dikterar en avtalstext som tar makten från facket. Men hon är rädd att processen slutar med att Handels trots allt kommer att tvingas backa. Hon vädjar därför till förhandlarna:
– Lyssna på oss nere på golvet! Det är viktigt att anställda kan påverka sina arbetstider så att fritid och familjeliv går ihop. Jobbet är inte allt!