Alliansens fyra partier har under 6 år levererat gemensamma förslag för ett bättre Sverige. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kvar att presentera hur deras regeringsalternativ ser ut, både vad gäller vilka partier som skulle ingå och vilka förändringar de gemensamt är överens om.

Den ekonomiska krisen är inne på sitt femte år. Med starka offentliga finanser har vi klarat krisåren utan att behöva höja skatter, skära ned i välfärden eller dra på Sverige stora skulder.

Alliansen har presenterat BP2013 – en investeringsbudget för stärkt konkurrenskraft. Vi menar att förbättrat investeringsklimat, investeringar i infrastruktur och satsningar på forskning lägger grunden för fler jobb. Det är viktigt att komma ihåg att jobb skapas av entreprenörer och företagare.

Nu föreslår Alliansen ytterligare åtgärder kommande år för att dämpa effekterna av finanskrisen och motverka att utanförskapet biter sig fast hos de som hamnat mellan jobb. Åtgärdspaketet rymmer 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under både 2013 och 2014, ytterligare 700 miljoner kronor till drift och underhåll av järnväg under 2013, samt 40 miljoner kronor per år till regionalt tillväxtarbete under 2013 och 2014. Sammantaget satsas dryga 3 miljarder kronor varav den större delen under 2013.

Mot en enig Allians, som nu genomför vår sjunde budget, står sinsemellan splittrade oppositionspartier vars olika politiska inriktningar riskerar att försämra det redan svaga konjunkturläget.

Alliansen är enig om att vi måste skapa ökade möjligheter till fler jobb, särskilt för de många unga och utrikes födda som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi fortsätter återupprätta kunskapslinjen i skolan och fortsätta satsa på utbildning i världsklass. Vår välfärd ska fortsätta förbättras och vård och omsorg med hög kvalitet ska vara tillgänglig för alla. Så tar vi ansvar i en osäker omvärld.

Jenny Petersson och Maria Plass (M), riksdagsledamöter i arbetsmarknadsutskottet