Är det tillåtet att arbeta ensam i en butik hela dagen,
utan chans att stänga för lunchrast och toabesök?
Björn

Svar: Arbetsmiljölagen reglerar att man inte får arbeta ensam om det finns en stor risk för att utsättas för fara. Dit räknas inte alltid butiksarbete ifall det är beläget i galleria, köpcentrum eller liknande, trots risken för hot, rån och våld. Men du har rätt till att kunna gå på toaletten vid behov och det är arbetsgivarens ansvar att lösa det. Antingen genom att man tillfälligt låser dörren eller ber någon annan ta hand om butiken under tiden.

Man får inte arbeta mer än fem timmar i följd, sen ska man ha en rast. Med rast menas obetald tid längre än trettio minuter, där man exempelvis kan lämna arbetsplatsen för att gå och äta lunch. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, eller vid sjukdom och händelse som inte har kunnat förutses.
Fredrik Wimborn, ombudsman