Ett 30-tal personer hade enligt tidningen Norran kommit för att lyssna på Lars-Anders Häggström. Till Malå gjorde han 1983 sin första resa som ombudsman på Handels i Skellefteå. I går talade han på orten och gav Ikea kritik för att de inte gör tillräckligt för att stoppa trakasserierna av fackligt aktiva i Turkiet. Samma sortiment, men olika personalpolitik länderna emellan, menade han.
– Vet hut Ikea, vet sjufalt hut! sa han.

Valet nästa år var ett givet ämne i talet, framförallt frågan om ungdomsarbetslösheten. Han hyllade Socialdemokraternas löfte om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och att arbetslösa unga ska garanteras jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar.

Lars-Anders Häggström lyfte också att Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel startat en yrkespraktik i butik för de som gått gymnasiets handelsprogram.