Mikael Segel, som lett Handels förhandlingar, är nöjd. Han framhåller att avtalen i stort följer de lageravtal som hittills träffats med Svensk Handel och Arbetsgivareföreningen KFO.
– Vi har fått avtal med garanterade löneökningar, ökad trygghet och inflytande för den enskilde. Dessutom har vi utvecklat paragrafen om anlitande av bemanningsföretag, säger Mikael Segel i ett pressmeddelande.

De anställda på Almegas avtal får också del av den nya försäkringen som ger utfyllnad av föräldrapenningen i sex månader i stället för dagens tre månader. Den har förhandlats fram mellan LO och Svenskt Näringsliv och gäller bland andra butiks- och lageransställda med Svensk Handels avtal.

De nya avtalen har träffats mellan Handels och två av medlemsförbunden inom Almega, nämligen Tjänsteföretagen och Medieföretagen.
Handels har lageravtal även med Almega Tjänsteförbunden. Förhandlingar på detta område inleds den 21 maj.

Lager och fryshus

Nya avtal mellan
Handels och Almega

  • Avtalen är treåriga och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 560, 560 respektive 580 kr/mån.
  • Övriga ersättningar räknas upp med avtalets värde.
  • Avtalen har fått en tydligare skrivning om fastställande av GFL (genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp) vid anlitande av bemanningsföretag.