Omkring 550 anställda på el-lager berörs av det treåriga avtalet som Handels och Teknikgrossisternas arbetsgivareförening (TGA) träffade på måndagen. Det ger löneökningar på 1700 kronor på tre år, precis som de flesta andra avtal som Handels slutit i år. Men löneläget på TGA:s område är lägre än exempelvis Svensk Handel. Arbetsgivarna har därför krävt eftergifter från facket för att gå med på samma krontalshöjning.

Arbetsgivaren får nu rätt att förlägga arbetstid från klockan 05:30, vilket är en halvtimme tidigare än hittills. Ob-tillägget före klockan 06 blir 70 procent. Den del av löneökningarna som alla garanteras är dessutom bara 45 procent första avtalsåret och 50 procent år två och tre. I Svensk Handels avtal är 60 procent generellt, och resten pott.
– Det är tråkigt att vi tvingas backa på arbetstiden, även om ob-tillägget före klockan sex är högre, säger Petter Gustafsson som jobbar på Solars centrallager i Halmstad och ingår i Handels förhandlingsdelegation.

Att den lokala lönepotten blir så stor behöver inte vara en nackdel för facket, anser han.
– Det sätter tryck på arbetsgivarna att hantera den lokala lönebildningen bättre än hittills. Det ger oss också möjlighet att få ut ”friska pengar”, det vill säga löneökningar utöver avtalet.

Petter Gustafsson anser dock att facket borde använda sin styrka för att förhandla fram bättre avtal på små avtalsområden som TGA.
– Vi borde kunna få ut lite mer jämfört med partihandelsavtalet, tack vare vår höga organisationsgrad. Det kräver en grundlig diskussion inför nästa avtalsförhandling.

El-lager

Nytt avtal mellan
Handels och TGA

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 560, 560 respektive 580 kr/mån.
  • Övriga ersättningar räknas upp med avtalets värde. Lokalt överenskomna lönetillägg ska årligen ses över för att behålla sitt värde.
  • Arbetsgivaren får rätt att förlägga arbetstid från kl 05:30. Hänsyn ska tas till föräldrar som har svårt att få barnomsorg.
  • En ny avtalsförsäkring ger föräldrapenningtillägg i sex månader.
  • Fack och arbetsgivare tillsätter en gemensam arbetsgrupp som ska se över lönebildning, arbetstider och anlitande av bemanningsföretag.
  • Avtalet berör cirka 550 anställda på el-lager.