På tisdagen träffade Handels ännu ett lageravtal med arbetsgivarorganisationen Almega. Den här gången med Almegas medlemsorganisation Tjänsteförbunden. De som jobbar med lagring och distribution får ett avtal som nästan helt liknar de som Handels tidigare träffat med Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen.

Mikael Segel, som lett Handels förhandlingar, är särskilt nöjd med den nya skrivningen som rör beräkning av genomsnittslön (GFL) vid inhyrning av personal från bemanningsföretag.
– Nu står det tydligt att GFL ska beräknas enligt gällande bemanningsavtal. Det är en bättre skrivning än i partihandelsavtalet med Svensk Handel. Jag är glad att vi fortsätter utveckla paragrafen om inhyrning, säger Mikael Segel.

Samtliga lageravtal med Almega innebär också att fack och arbetsgivare tillsätter arbetsgrupper som ska modernisera avtalen. Grupperna ska bland annat jobba med frågor om lönebildning och vad som gäller när anställda omplaceras eller byter arbetsuppgifter.

Lönerna ökar enligt avtalen med 1700 kronor på tre år. Hälften är alla garanterade, hälften fördelas i en lokal pott. Den generella delen är mindre än i partihandelsavtalet med Svensk Handel där den är 60 procent. Facket har fått ge med sig för att få igenom kravet om lika stora löneökningar i kronor inom Almega som Svensk Handel, trots att löneläget är lägre på Almegas område.

Avtalet med Almega Tjänsteförbunden gäller för cirka 500 anställda, bland annat vid läkemedelsgrossister. De tidigare träffade avtalen för lager, chaufförer och fryshuspersonal gäller för totalt närmare 1500 anställda, uppger Handels.

Lagring och distribution

Avtal mellan Handels och
Almega Tjänsteförbunden

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 560, 560 respektive 580 kr/mån.
  • Övriga ersättningar räknas upp med avtalets värde.
  • Avtalen har fått en tydligare skrivning om fastställande av GFL (genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp) vid anlitande av bemanningsföretag.
  • En arbetsgrupp ska modernisera avtalet och bland annat se över lönebildning och regler för omplacering och omflyttning av anställda.