– Löneökningen är inte så bra, men på samma nivå som andra avtal. Vi hade också hoppas på en extra semesterdag. Men det är bra att föräldralönen förlängs, säger Åsa Marcusson på Fonus i Stockholm som var med och förhandlade.

Hon värdesätter att avtalet mellan Handels och KFO fått en skrivning som betonar vikten av lokal facklig verksamhet och att förtroendevalda ska kunna kombinera fackliga uppdrag med karriär i företaget.
– Bra att det blir synligt för alla att fackligt arbete är viktigt.

Löneökningarna motsvarar cirka 2 000 kronor på tre år då snittlönen på området är nära 29 500. Varje anställd garanteras cirka 40 procent av ökningen, resten fördelas via en lokal pott. En låglönesatsning ger större individgaranti till dem som i dag tjänar mindre än 25 000 kronor.

Föräldralönen som ger extra pengar till föräldralediga utökas från fem till sex månader. Utformningen blir även fortsättningsvis en lön som betalas direkt av arbetsgivaren – inte en avtalsförsäkring som nu införs för privatanställda arbetare inom LO.

Avtalet mellan Handels och arbetsgivareföreningen KFO förhandlades i förra veckan, men undertecknades först i går, sedan Unionen och Svensk Handel träffat avtal för tjänstemän i handeln.
KFO-avtalet omfattar omkring 2 000 tjänstemän inom bland annat Coop, Akademibokhandeln och Fonus.

Tjänstemän

Nytt avtal mellan
Handels och KFO

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,2 procent respektive 2,4 procent.
  • Varje anställd garanteras 265, 265 resepektive 275 kronor per månad.
  • De som tjänar under 25 000 kronor garanteras 365, 365 respektive 375 kronor.
  • Föräldralön utökas från fem till sex månader.
  • Vikten av lokal facklig verksamhet noteras i en protokollsanteckning.
  • En arbetsgrupp ska utreda om regler för jour och beredskap kan tillföras avtalet.