Det nya treåriga kollektivavtalet för medarbetare i studieförbundet ABF blev klart på tisdagen.  Precis som i avtalet för tjänstemän i kooperationen ökar lönerna med 6,8 procent på tre år. Inom ABF läggs löneökningarna första året (2,2 procent) ut generellt.

En arbetsgrupp ska under perioden försöka förbättra ABF:s lönesystem.
Marie Baier på ABF:s samordningscentral, som var med och förhandlade, är nöjd med att frågan får en grundlig genomlysning.
– Det är bättre att reda ut stora frågor i arbetsgrupper än att hasta igenom dem i avtalsförhandlingen.
Det finns enligt Marie Baier flera problem med dagens lönesystem, men hon pekar på två:
– Konstruktionen med baslön innebär en risk att några medarbetare halkar efter lönemässigt. Och det poängsystem som finns för lönesättning följs inte överallt. Det kanske behöver förenklas.

En annan arbetsgrupp ska bland annat se över befattningar och lönestatistik.
ABF-avtalet får också en skrivning om att nyanställda har rätt till en timmes facklig information på arbetstid.

Avtalet gäller för omkring 600 anställda inom ABF. Chefer inom organisationen har ett eget avtal som förhandlas nästa vecka.

ABF:s medarbetare

Pottförhandling
först nästa år

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,2 procent respektive 2,4 procent.
  • Första året läggs löneökningen ut generellt.
  • År två och tre garanteras varje anställd 200 respektive 130 kronor per månad.
  • De lägst avlönade får en högre individgaranti på 500 respektive 530 kr/mån.
  • Nyanställd har rätt till en timmes facklig information på arbetstid.
  • Anställd och arbetsgivare kan komma överens om kortare uppsägningstid.
  • Två arbetsgrupper ska arbeta med bland annat lönesystemet och befattningar.