Det var i samband med Handels förbundsråd i veckan som gåvan överlämnades av Handels ordförande Lars-Anders Häggström till Uni:s generalsekreterare Philip Jennings. Förbundsrådet ägde rum på Uni:s huvudkontor i Nyon, Schweiz.
– Organisering av fackliga gräsrötter är viktigt i alla länder, så det är en mycket välkommen gåva, sa Philip Jennings.
Philip Jennings tackade även svenskarna för hjälpen att påverka H&M att skriva på avtalet som ska säkra arbetsmiljön för arbetare i Bangladesh. Där har nyligen arbetare på klädfabriker dödats och skadats på grund av bristande säkerhet.
– Vi tycker inte att man ska bojkotta varor från Bangladesh, utan i stället övertala alla företag som tillverkar varor där att skriva på bindande överenskommelser om arbetsmiljön, sa Philip Jennings.

Handels förbundsråd möts varje år och är det organ som kan fatta beslut i principiellt viktiga frågor mellan förbundets kongresser vart femte år. Vid mötet i Nyon behandlades en motion från avdelningen i Stockholm, som föreslår att appar för mobilen ska tas fram, genom vilka man kan söka medlemskap och söka fackliga kurser. Förbundsrådet beslöt att förslaget ska tas med i planeringen av Handels nya verksamhetssystem, som just har påbörjats.

Vid mötet fick ledamöterna även tillfälle att diskutera pågående projekt som kongressen beslutat om. Ett av dem är avgiftsutredningen, som ska se över och föreslå hur medlemsavgiften kan fastställas i framtiden. Hittills har den utredningen kommit fram till att det inte blir procentuella avgifter utan att det liksom i dag ska vara avgiftsklasser. En fråga för utredningen är huruvida det är möjligt att införa samma avgift oavsett bostadsort. I dag beror en del av avgiften på vilken avdelning medlemmen tillhör.

– Vi i Dalarna är positiva till en enhetlig avgift. Det likvärdiga medlemskapet är huvudsaken, tycker vi. Det här är ett naturligt nästa steg att ta, sa Viktor Zachrisson, ordförande för Handels avdelning i Dalarna.
Men de flesta övriga ledamöter som yttrade sig på förbundsrådet höll inte med. De tyckte att varje avdelning själv ska få bestämma en del av medlemsavgiften även i framtiden.

Avgiftsutredningen jobbar vidare och kanske lär någon slags utjämningssystem avdelningarna emellan tas upp till diskussion i den.

Ett annat projekt som är demokratiutredningen. Den har kongressens uppdrag att undersöka i hur hög grad medlemmarna är delaktiga i och kan påverka i Handels. Utredningen har gjort en enkät via undersökningsföretaget Novus bland 1800 medlemmar. Den visar att ungefär hälften av medlemmarna inte är tillhör någon fackklubb. Därmed har de inte något ombud som representerar dem på avdelningarnas representantskap, den församling som bland annat bestämmer om ekonomi och utser avdelningsstyrelse.
– Den representativa demokratin så som den är tänkt i stadgarna fungerar inte, konstaterade Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.
Men undersökningen visar inte heller på något större missnöje bland medlemmarna. Att bara en liten del av medlemmarna engagerar sig aktivt i det fackliga arbetet är inte heller något nytt.
Förbundsrådet fick också veta att ledningen funderar på hur Handels ska kunna stödja den nya tankesmedja som Arenagruppen ska starta. Hittills har TCO, LO, Kommunal och IF Metall beslutat att stötta tankesmedjan ekonomiskt.
– Vi ska fundera på det här och återkommer med ett förslag till förbundsstyrelsen på hur vi kan stödja tankesmedjan, sa Lars-Anders Häggström.

Fakta om facket

Förbundsrådet och Uni

- Vi Global Union är de handelsanställdas yrkesinternational. Uni:s medlammar är 900 fackförbund i 140 länder, varav Handels i Sverige är en.

Handels kongress är förbundets högsta beslutande organ och möts vart femte år. Förbundsrådet är den församling som kan fatta beslut i principiellt viktiga frågor mellan kongresserna och möts två gånger om året.