Omkring 500 anställda omfattas av de tre kollektivavtal som Handels slutit med Livsmedelsföretagen, LI. Det handlar om anställda på lager som hanterar ägg, ost och glass.
Aki Svenson på Skånemejerier Ost i Kristianstad, som var med och förhandlade, gläds mest över skrivningen om att anställda ska få anställningsbevis redan första dagen på jobbet.
– Det är bra att man vet från dag ett vad som gäller. Anställningsbevis ska vara en sjlävklarhet och inte något man behöver be om, säger Aki Svenson.

Lönerna ökar med 1700 kronor på tre år, som i de flesta andra avtal Handels träffat. Minimilönerna höjs 82 procent av detta – något lägre än bland annat Svensk Handels avtal där höjningen är 85 procent. Reglerna för när provanställning övergår i fast anställning ska ske enligt las, vilket är en liten försämring av tidigare avtal.

Handels har fått igenom ett nytt anställningstidstillägg i ost- och glassavtalen, vilket redan finns i äggavtalet.  Efter fem års anställning hos samma arbetsgivare höjs timlönen i år med 2 öre, längre fram med 5 öre.
– Det är inte mycket pengar men ändå ett litet trendbrott att tillägget återinförs efter att ha varit borta sedan 1993, säger Mikael Segel på Handels som lett förhandlingarna.

I glassavtalet kommer den lokala lönepotten detta år att fördelas vid en central förhandling i augusti. Syftet är att bringa ordning i provisionssystemet för försäljare.
När det gäller inhyrning av personal har de tre livsmedelsavtalen fått samma skrivning som Almegas avtal, som gör det tydligare hur man beräknar snittlönen GFL.

Ägg, ost, glass

Tre avtal mellan Handels
och Livsmedelsföretagen

  • Avtalen är treåriga och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 560, 560 respektive 580 kr/mån.
  • Nytt anställningstidstillägg i avtalen för ost och glass. Timlönen höjs några öre efter fem års anställning.
  • Anställningsbevis ska ges redan första dagen på jobbet.
  • Avtalen har fått en tydligare skrivning om fastställande av GFL (genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp) vid anlitande av bemanningsföretag.