Handels och Svensk Handel har kommit överens om ett nytt, treårigt kollektivavtal för cirka 1 000 anställda på postorder- och e-handelsföretag.
Uppgörelsen om löner och villkor motsvarar helt och hållet partihandelsavtalet för lagerarbetare. I framtiden kan de båda branscherna rent av få samma avtal. Handels och Svensk Handel har en arbetsgrupp som ska utarbeta ett nytt avtal för lager, distribution och distanshandel.

Lisbeth Jacobsson, klubbordförande på Ellos i Borås, var med i Handels förhandlingsdelegation. Hon vill helst inte byta avtal.
– Postorderavtalet är lite starkare än partihandelsavtalet på några punkter. Bland annat ersättningarna för ob och övertid, säger Lisbeth Jacobsson som i övrigt är nöjd med det nya avtalet.
Fack och arbetsgivare konstaterar i postorderavtalet att arbetsgrupperna i parti- och detaljhandeln behöver ta hänsyn till de förhållanden som gäller i postorder- och e-handelsbranschen.

Postorder och e-handel

Nytt avtal mellan
Handels och Svensk Handel

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 560, 560 respektive 580 kr/mån.
  • En ny avtalsförsäkring ger föräldrapenningtillägg i sex månader.
  • Postorderbranschens förutsättningar ska beaktas i de arbetsgrupper som tillsatts inom parti- och detaljhandeln: Arbetsgruppen om nytt lageravtal för lager, distribution och distanshandel, samt arbetsgruppen om nytt lönesystem.