De högsta cheferna inom studieförbundet ABF, ombudsmännen, har fått ett nytt kollektivavtal. En skrivning förtydligar att avdelningarnas styrelser har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för ombudsmännen.
– Det är bra. Även en ombudsman kan få problem med sin arbetsmiljö. Det är viktigt att styrelsen tar sitt ansvar, säger Sara Jägare på ABF Norra Storstockholm som ingick i fackets förhandlingsdelegation.

Lönerna ökar 6,8 procent på tre år, precis som i övriga tjänstemannaavtal. Minimilönerna för ABF-chefer ökar dock mer än så. I år är minimilönen 32 500 kronor och den höjs med en tusenlapp per år till 2015.

För ABF-chefer har Handels konkurrens om fackmedlemskapet från organisationen Ledarna. Sara Jägare betonar att Handels måste vara attraktivt.
– Även om ABF tillhör arbetarrörelsen så är inte Handels det självklara valet för alla, till exempel de som rekryteras från skolvärlden. Avtalet för de högsta cheferna är bra, men särskilt för mellanchefer behöver Handels visa tydligare att man är det bästa alternativet, säger Sara Jägare.

Avtalet omfattar cirka 60 ombudsmän inom ABF.

ABF:s ombudsmän

Minimilöner höjs

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,2 procent respektive 2,4 procent.
  • Minimilönen är 32 500 kronor i år och höjs med 1000 kronor per år 2014 och 2015.
  • Ombudsmännen berörs delvis av de två arbetsgrupper som tillsattes i avtalet för ABF:s medarbetare. Grupperna ska arbeta med bland annat lönesystemet och befattningar.