Medlarnas tredje avtalsförslag, som lades på söndagen, fick godkänt både av Handels och Frisörföretagarna. Därmed blir det inte någon frisörstrejk på måndag.

Det nya avtalet är ettårigt och gäller från 1 april. Garantilönen höjs 560 kronor till 21 249 kronor per månad för en behörig frisör som jobbar heltid. Höjningen sker från 1 juli. För april till juni betalas retroaktiv lön. Frisörernas grundlön höjs med 150 kronor till 19 000 kronor.

– Det är skönt att vi har lyckats enas efter en lång och svår förhandling. Avtalet ger löneökningar i linje med övriga avtal inom LO för en genomsnittlig frisör, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.

Eftersom frisöravtalet delvis bygger på provision är löneökningarna beroende av hur mycket varje frisör arbetar in och i vilken utsträckning arbetsgivaren höjer priserna.

– Vi har sett historiskt att priserna höjs i snitt 5 procent per år. Vissa höjer mer, andra mindre. Vi måste ta hänsyn till det, säger Linda Palmetzhofer.

Hon gläds över att ob-tilläggen i avtalet är oförändrade, trots arbetsgivarnas enträgna krav att slopa eller sänka dem.

Friskvårdsbidrag och tjänstetidstillägg höjs och antalet helt lediga helger ökar.

En eftergift som facket har tvingats till är att en behörig frisör som är provanställd inte har rätt till avtalets garantilön, utan enbart grundlön under provanställningen.

Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell är glad att ha träffat en uppgörelse i enlighet med lönemärket i årets avtalsrörelse, men beklagar att ob-tilläggen är oförändrade.

– Det är olyckligt. En förändring hade sänt en signal till våra medlemsföretag att kollektivavtalet är något för framtiden. Det blir en utmaning att få medlemmarna att tro på oss som förhandlare.

Arbetsgivarna ville inte binda sig för ett avtal som är längre än ett år. Fram till nästa års förhandling ska Frisörföretagarna och Handels ha en arbetsgrupp med uppdrag att se över och ta fram statistik och gemensamma slutsatser för frisörbranschen. Arbetsgruppen ska ledas av en oberoende expert.

Parterna har hittills haft mycket olika bild av bland annat lönsamhet, antal anställda och omfattning av arbete på ob-tid. 

Linda Palmetzhofer välkomnar lösningen med arbetsgrupp och utomstående expert.

– Det är mycket angeläget att vi får en gemensam bild av branschens förutsättningar. Men det hade varit lättare om avtalet varit längre så att gruppen hade fått längre tid på sig.

Frisöravtalet

Ettårigt avtal

 • Avtalet gäller 1 april 2013 -- 31 mars 2014.
 • Grundlönen för behörig frisör är från och med 1/7 2013 19 000 kr/mån.
 • Tjänstetidstillägget höjs till 478 kr/mån.
 • Garantilönen blir 21 249 kr/mån.
 • För obehöriga frisörer och övriga yrkesgrupper samt trainees och elever höjs grundlönen procentuellt i förhållande till den nya garantilönen.
 • Övriga löner och ersättningar höjs med 2,25 procent.
 • För perioden april--juni utbetalas retroaktiv lön. För behöriga frisörer utbetalas ett engångsbelopp om 1,90 kr/arbetad timme och 1,60 kr/arbetad timme för obehöriga frisörer. Betalning sker vid löneutbetalningstillfället i juli.
 • Friskvårdsbidraget ökar med 200 kronor till 1700 kronor.
 • Under provanställning är grundlönen garantilön.
 • Arbetstagare i salong med öppet färre än 7 dagar/vecka har rätt till minst 16 lediga lördagar.
 • Arbetstagare i salong med öppet 7 dagar/vecka har rätt till ledighet minst 16 sammanhängande lördagar och söndagar.
 • De som varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen i en ny försäkring från 2 till 6 månader. (Gäller tidigast från 1/1 2014)