HUI Research har på uppdrag av intresseorganisationen Svensk Franchise undersökt franchisebranschen. Och man kan konstatera att det går bra för franchiseföretagen. Omsättningen har femdubblats. Konkurserna är färre än för andra företagsformer och både antalet franchisetagare och anställda har mer än fördubblats sedan första undersökningen gjordes 2002.

Anledningen till att företag lägger ut butiker på franchise är ofta för att öka lönsamheten. Men lönsamhetshetsen kan ha en baksida.

– Franchisetagaren jobbar under otroligt strama tyglar. Ofta är pressen stor på franchisetagaren att lönsamheten ska öka. De förutsättningarna kan göra det svårt att anställa med bra arbetsvillkor, säger Josefine Boman, utredare på Handels, och en av dem som tagit fram Handels rapport ”Utarbetar eller utbytbar”.

I Handels rapport medverkar ”Maria” som har jobbat länge på en franchiseägd butik. Hon beskriver hur kravet på lönsamhet påverkar de anställda.

– Eftersom jag vet hur svårt pressade franchisetagarna är så förstår ju jag att de inte kan ha
mer bemanning. Budgeten som huvudkontoret sätter till dem är väldigt stram. Det finns inte så mycket utrymme för någonting annat. Och blir du sjuk så vet du att då har du press på dig för då sätter du dina arbetskamrater i skiten. Det är antingen de som får jobba extra eller så blir det chefen. Och då har man den pressen på sig att man typ inte får vara sjuk, säger Maria.

Fakta:

30 procent verksamma inom handeln

2002 var första året som HUI undersökte branschen. Då jobbade
41 500 på ett franchiseföretag.

2012 jobbade 110 000 personer på ett franchiseföretag.

2002 omsatte branschen 39 miljarder. 2012 var omsättningen 200 miljarder.  

Förra året var 33 procent av företagen verksamma inom detaljhandeln, som var det största området. 12 procent var verksamma i restaurangbranschen, 7 procent i konsult och mäklarbranschen. Gruppen övrigt är 30 procent.

Rapporten som presenterades i juni bygger på 2012 års siffror och 103 franchiseföretag besvarade enkäten. Siffrorna över branschen bygger på en uppskattning. Tidigare rapporter har gjorts 2002, 2006, 2009, 2011.