Det är en rad lokala arbetsplatskonflikter som ligger bakom Verdis uttalande och som i förra veckan fick 192 fackliga företrädare på H&M att öppet visa sitt missnöje på ett riksmöte i Hannover.

Den tändande gnistan är uppsägningen av den fackligt aktiva H&M-medarbetaren Damiano Quinto. Enligt H&M sägs han upp på grund av illojalitet mot företaget. Enligt det tyska facket Verdi på grund av hans fackliga engagemang. Fallet har varit uppe i domstol, som nyligen gav H&M rätt. Verdi kommer dock att överklaga.

Verdi har nu lyft frågan internationellt och menar att detta är ett exempel på hur svenskägda-H&M motarbetar facklig verksamhet på de tyska H&M-butikerna.  
– Vi vill informera allmänheten i Europa om hur situationen för fackliga företrädare på H&M i Tyskland är. Du kan inte vara med i facket om du vill göra karriär inom företaget eller uttrycka din åsikt om företaget. Då får du frågan är du lojal mot facket eller H&M? säger Astrid Rogge-Musall, Verdis talesperson.

Astrid Rogge-Musall menar att fallet Damiano Quinto handlar just om friheten att uttrycka sina åsikter. I sin roll som facklig företrädare uttalade Quinto sin åsikt om H&M. Något H&M tog som illojalitet mot företaget, och som Tysklands domstol alltså godtog.
– Damiano Quinto är inte en enstaka händelse. H&M har exempelvis försökt att göra sig av med flera fackliga företrädare i Berlin på samma sätt. Den gången lyckades de inte. Men konflikterna tär så många slutar, säger Astrid Rogge-Musall, talesperson på Verdi.

Handelsanställdas förbund har varit i kontakt med Verdi och det internationella fackförbundet UNI.
– Vi ser detta som en nationell fråga. Det är inte helt ovanligt att fackförbund hamnar i tvister rörande uppsägningar, men det är nationella, lokala frågor, som man sköter via förhandlingar för att pröva om det finns saklig grund för uppsägning eller inte. Verdi har inte heller bett om något uttryckligt stöd från oss, säger Claudia Jimenez Guala, internationell ombudsman på Handels.

H&M i Sverige vill inte kommentera uppsägningen med hänvisning till att det är ett pågående ärende.