Om ett år är Sverige mitt uppe i en valrörelse, vars utgång direkt påverkar Handels medlemmar. Höger står mot vänster. Samtidigt står rasistiska och främlingsfientliga idéer mot tanken om alla människors lika värde. Det är hög tid att Handels på alla nivåer trappar upp det antirasistiska arbetet. Ett bra sätt är att ta del av LO:s långsiktiga arbete ”Alla kan göra något”. 
Arbetarrörelsen och vår strävan efter ett jämlikt samhälle angrips i dag från två håll. Alliansen driver en politik som snabbt ökar klyftor och orättvisor. Samtidigt stärks främlingsfientliga och rasistiska krafter som angriper arbetarrörelsens kärna: alla människors lika värde.

Kampen mot rasism är en ödesfråga för arbetarrörelsen. Om rasism och splittring växer sig starkare försvagas facket. Arbetarrörelsens möjligheter att bygga ett mer jämlikt samhälle försämras. Rasism och främlingsfientlighet handlar om att splittra människor. Fackets idé handlar om att hålla ihop anställda för att tillsammans kämpa för gemensamma intressen. Vår gemensamma styrka hotas av rasismens vilja att splittra.
Främlingsfientlighet återfinns i attityder som förstärks i tider då många upplever oro och otrygghet. I Sverige i dag är oron och otryggheten utbredd. Bostadsbrist, otrygga anställningar, oro att bli arbetslös och ovisshet om välfärden räcker till. Då stärks Sverigedemokraterna, även inom LO-kollektivet.

Det mest effektiva sättet att angripa rasismens grogrund är att bygga ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Att vända utvecklingen åt rätt håll. Arbetarrörelsen måste kanalisera människors missnöje över allvarliga samhällsproblem. Vi ser de verkliga orsakerna och har lösningar.
Vi kommer inte till rätta med Sverigedemokraterna genom att bevisa att de är rasister, utan genom att visa att de inte har lösningar på de samhällsproblem de utnyttjar för att splittra. Det är arbetarrörelsens uppgift, fackligt såväl som politiskt, att lyfta fram svar på de samhällsproblem vi utsätts för.

Alla behövs i det antirasistiska arbetet. Speciellt fackligt aktiva som kan ta diskussionen på jobbet. Vi ska vara de som lyfter upp frågorna på dagordningen och bemöter fördomar och attityder från första stund. De som pekar på verkliga orsaker till samhällsproblem och visar på lösningar.
Vår kamp bygger på att vi kan organisera alla anställda, oavsett namn eller bakgrund. Genom att hålla ihop och arbeta tillsammans kan vi skapa ett bra arbetsliv och ett mer jämlikt samhälle. Tillsammans kan vi stoppa rasismen. Alla kan göra något i det arbetet.

Daniel Söderberg Talebi
förtroendevald i Handelsanställdas förbund