Arbetsgivaren Folksam och de två fackförbunden Handels och FTF har inte kunnat enas i lokala och centrala förhandlingar. På torsdagen beslutade parterna att låta en skiljenämnd avgöra frågan.
– Vi står för långt ifrån varandra, säger Börje Enander, ordförande i Handels klubb för försäkringsanställda (HKF).

Den 1 mars 2011 infördes ett nytt lönesystem för drygt 230 rådgivare, det vill säga de som säljer liv- och sparprodukter samt sakförsäkringar. Facken ansåg att kraven på försäljning var för höga i det nya systemet, men tack vare övergångsregler tjänade ingen mindre än 25 000 kronor i månaden från starten.

Efter ett och ett halvt år har övergångsreglerna fasats ut och rådgivarna får lön baserad på sin prestation. Enligt facket har så många som två tredjedelar fått sänkt lön sedan systemet infördes.
– Vissa har fått lönen sänkt från 35 000 till 20 000 kronor i månaden, och det finns ännu värre exempel, säger Börje Enander.

Facket kräver att systemet ändras så att prestationskraven på de anställda sänks eller att lönerna höjs.
– Det ska ge mer pengar i plånboken till alla och främst dem som har allra lägst inkomst.
Enligt Börje Enander finns det anställda som tjänar så lite som 15 000 – 17 000 kronor i månaden. Ett stort antal anställda har slutat sedan systemet infördes. För att hindra personalflykten till försäkringsmäklare och konkurrerande bolag måste lönesystemet ändras, anser facket.
– Lönerna är inte marknadsmässiga, och personalomsättningen är hög. Det är företagsekonomiskt vansinne att inte behålla kompetent folk, säger Börje Enander.

Nu förs frågan om lönesystemet till en skiljenämnd som väntas avgöra frågan efter sommaren.
Arbetsgivaren Folksam meddelar att bolaget inte kommenterar pågående förhandlingar.