Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) läste högt ur handelns avtal om yrkespraktik under sitt tal i Almedalen på Gotland på onsdagen.
– Handelsavtalet är jätteviktigt, sa Reinfeldt när han presenterade regeringens stöd till så kallade YA-jobb som till exempel handelns yrkespraktik.

Från 1 januari 2014 får arbetsgivare som har en ung person i YA-jobb ett handledarstöd på 2500 kronor i månaden och en lönesubvention som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften för unga.
Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson välkomnar stödet.
– Det är bra att vi får stöd till handledare. Vi hade hellre sett ett ännu större handledarstöd i stället för sänkt arbetsgivaravgift som inte ger fler jobb, säger hon.

Yrkespraktiken i handeln ska dock inte Moderaterna ta åt sig äran för, betonar Susanna Gideonsson.
– Jag vet att de är imponerade av vår överenskommelse, men den har inget med Moderaterna att göra. Ramavtalet för ungdomspraktiken slöt vi med Svensk Handel 2010 långt före trepartssamtalen med regeringen.

Susanna Gideonsson diskuterar handelns modell för yrkesintroduktion vid ett seminarium i Almedalen i dag, torsdag. Hon framhåller att yrkespraktiken inte i första hand är en åtgärd för att minska ungdomsarbetslösheten.
– Vi gör det här för att lyfta yrkesrollen och se till att branschen får den kompetens som behövs. Det är inte en avstjälpningsplats för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Ett annat besked från Fredrik Reinfeldt i Almedalen är att de differentierade avgifterna till a-kassan avskaffas från 1 januari 2014. För Handels a-kassa innebär det en sänkning av avgiften med 102 kronor i månaden. Susanna Gideonsson är glad.
– Det är mycket välkommet. Jag ser det som en hygienfaktor att regeringen äntligen tar tillbaka en åtgärd som slagit mycket orättvist mot bland annat våra medlemmar.

YA-jobb

Statligt stöd från 2014

YA-jobb, eller yrkesintroduktions- anställningar, är branschspecifika avtal om anställningar på 6--12 månader för unga under 25 år.

15 -- 25 procent av tiden används för utbildning och handledning. För arbeststiden får YA-jobb full lön enligt kollektivavtal.

Arbetsgivare som har en ung person i YA-jobb får en lönesubvention som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften för unga och ett handledarstöd om 2500 kr/mån.

En anställning som i dag kostar nästan 21 000 kronor i månaden för arbetsgivarna kommer därmed att kosta under 9 000 kronor, uppger Moderaterna.

Regeringen lämnar förslagen till riksdagen i höstens budgetproposition. De kan börja gälla 1 januari 2014. 

Yrkesintroduktionsavtal finns i dag, förutom i handeln, även i industrin och i kommunal vård och omsorg.

Yrkesintroduktion diskuterades i trepartssamtalen mellan regeringen, facken och arbetsgivarna som inleddes hösten 2011. Någon central uppgörelse har dock aldrig slutits.