På papprets såg allting bra ut. Arbetsplatsen hade kollektivavtal. Men verkligheten var en annan. Enligt beräkningar som Handels gjort är det lågt räknat 20 000 kronor i månaden som varje gästarbetare gått miste om i felaktig övertidsersättning. Semesterersättning har inte betalats ut alls.

När ett arbetstillstånd beviljas ska arbetsgivaren intyga att avtalsenliga löner betalas och att försäkringar finns. Men löftet är inte juridiskt bindande. Migrationsverket kontrollerar inte heller att arbetsgivaren verkligen lever upp till sina löften och facket får inte veta vilka som i slutändan får arbetstillstånd.

Det är långt ifrån alla arbetsplatser som anställer personer med arbetstillstånd som har kollektivavtal. Med det hade Asian Food.  
Ska inte facket kontrollera att avtal följs?
– Vi gör avtalskontroller regelbundet. Nu undersöker vi det här djupare. Vi tror att detta bara är toppen av ett isberg. Vi har fått indikationer på att det finns fler i samma situation på andra ställen.
Vi har också fått nya medlemmar som är här med arbetstillstånd. Det är mycket positivt, säger Anne-Maj Lindblom.