– Att Proffice och Ica väljer att gå vidare med ett samarbete som vi inte är tillfreds med kan vi inte vara positiva till. Men vi jobbar vidare med att försöka skapa ordning och reda, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Proffice har bland annat kritiserats för att bryta mot arbetstidslagen och för bristande arbetsmiljöarbete. Exempelvis anmäldes inte en arbetsplatsolycka direkt till Arbetsmiljöverket i slutet av juli i år.

Kritiken har kommit från fackligt håll och från Proffice-anställda själva. Förra året antydde även Ica att de skulle avbryta samarbetet med Proffice om de inte skärpte sig. Men nu meddelar livsmedelskedjan att de fortsätter anlita Proffice i 1 år till.
– Vi är övergripande nöjda med vårt samarbete med Proffice. Vi har en rak dialog med dem och vi har påtalat när vi inte varit nöjda med dem. Vi upplever att de tagit till sig kritiken och att de har förbättrat sig. Skulle det inte vara så skulle vi inte fortsätta samarbetet, säger Magnus Stadig, logistikchef för Icas alla lager.

Vilken lön de Proffice-anställda ska ha är ännu inte klart. Förhandlingar mellan fack och Proffice har pågått sedan länge. Handels menar att de inhyrda får en för låg lön.
– Vi har en samsyn med Proffice om hur de inhyrdas löner ska räknas ut. Därför påverkar det inte vårt fortsatta arbete med Proffice. Däremot har vi och Proffice inte samma syn som Handels, säger Magnus Stadig.

Starkast har kritiken varit på Icas lager i Helsingborg. Jonas Hultenheim är logistikchef på lagret och säger till Handelsnytt att de från lokalt håll inte kunnat påverka affärsuppgörelsen.
– Vi kommer att fortsätta att anlita Proffice. Men vi kommer också att höja vår grundbemanning med 40 personer, av dessa kommer cirka tio från Proffice. De anställs då av Ica, säger han.

I den nya affärsuppgörelsen ingår bestämmelser om hur Ica ska ersätta Proffice för uthyrningen. Detta har betydelse för de Proffice-anställda. Proffice menar att de anställda måste jobba i ett visst tempo för att uthyrningen inte ska bli en förlustaffär.

Jonas Hultenheim har tidigare sagt att hur Ica ersätter Proffice kunde ändras i den nya affärsuppgörelsen. Så blev det inte.
– Vi ersätter Proffice som tidigare. Däremot kan det ändras när vi kommer överens om hur genomsnittslönen ska räknas ut.

Förhandlingar pågår om hur genomsnittslönen ska räknas ut. I dessa förhandlingar tas även prestationskraven på de Proffice-anställda upp. Handels menar att kraven strider mot bemanningsavtalet som gäller för de Proffice-anställda.