– Just nu vet vi inte så mycket. Vi tar en dag i taget. Jag har jobbat länge inom kedjan så det känns ju konstigt, säger en anställd som vill vara anonym.

Det är företaget Rexinus som driver tolv av kedjans totalt 26 butiker som gått i konkurs. 180 personer jobbar på dessa tolv butiker. Enligt konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson är anledningen att hyran för butikslokalerna inte kunnat betalas.

De 14 franchisedriva butikerna påverkas inte. Då butikerna drivs i olika bolag finns det ingen omplaceringsrätt för anställda i de Rexinus-drivna butikerna.

I dagsläget håller de drabbade butikerna öppet för utförsäljning och de anställda har ännu inte sagts upp.  
– Det har bara gått knappa två dagar så vi har ännu inte blivit kallade till förhandlingar om uppsägningar och någon tidsplan har jag inte fått ännu, säger ombudsmannen Carolina Nilsson, som kommer sköta förhandlingarna för de drabbade butikerna i Stockholmstrakten.

I dag drivs butikerna av konkursförvaltaren. Hittas ingen ny köpare kommer de att läggas ner. Men även om en ny köpare hittas kommer de anställda att sägas upp.
– Alla anställda sägs upp i och med en konkurs. Om delar eller hela verksamheten får en ny ägare får de söka sig till nya arbetsgivare. Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt att det slutar så här. Samtidigt vill jag rikta ett tack till alla som ställer upp och driver verksamheten vidare sedan konkursen, säger Lars-Henrik Andersson, som är barnbutikskedjans konkursförvaltare och advokat på advokatfirman Lindahl.

Finns det någon köpare till butikerna?
– Det är detta vi arbetar för just nu. Intresset för olika butiker påverkas av vilka hyresvillkor de kan få framöver. Det är ju de höga hyreskostnaderna som framförallt fått verksamheten på fall, så det borde ligga i både nya ägares och hyresvärdars intresse att hitta en annan nivå framöver.

De anställda omfattas av lönegarantin och kommer att få innestående lön därifrån.

Fakta

Drabbade butiker: Svågertorp.
Burlöv.
Helsingborg.
Sisjön (Göteborg).
Karlstad.
I Stockholmstrakten är butikerna i Haninge, Arninge, Nacka, Kungens kurva, Bromma, Barkarby och Infra City drabbade.

Fakta:

Vad som gäller för anställda vid konkursDu är fortsatt anställd och ska gå till jobbet till dess att du får annan information. Konkursförvaltaren bestämmer om du ska arbeta eller är arbetsbefriad.

Lönen du har tjänat in ersätts normalt av en statlig lönegaranti som utbetalas av länsstyrelsen. Det gäller alla anställda, även vikarier.

Målet är att lönegarantin ska betalas ut när lönen vanligtvis kommer. Det kan dock bli fördröjningar när många varslas. Men det finns ett tak i lönegarantin som 2013 är fyra prisbasbelopp.

Om du blir uppsagd täcker lönegarantin utöver din intjänade lön också din uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd. En förutsättning är då att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Har du en längre uppsägningstid enligt ditt avtal omfattas den inte av lönegarantin.

Du kan bara få lönegaranti under den period din uppsägningstid gäller.