Om ett barn försvinner eller gör sig illa på barnpassningen är företaget ansvarigt. Det hjälper inte att sätta upp en skylt om att barnen är föräldrarnas ansvar.

Som anställd bör du få en rimlig utbildning och att det ska finnas bra rutiner samt en begränsning för hur många barn som kan få vistas på barnpassningen samtidigt. Men du kan inte vägra att genomföra arbetsuppgifter som barnpassning om det ingår i arbetsplatsens verksamhet och service.

Om ett barn skadar sig eller försvinner och det beror på bristande rutiner, bristfällig utbildning av personal eller dåligt anpassade lokaler är ansvaret arbetsgivarens. Beror det som hänt på att den anställde slarvat kan också denne ställas till svars.
Källa: LO-TCO Rättsskydd.