En del av medlemmens avgift går till förbundet och en del går till den avdelning medlemmen tillhör. Varje avdelning är sin egen juridiska förening med eget organisationsnummer. I dag har vissa avdelningar stora ekonomiska tillgångar, medan andra har avsevärt mindre. Vissa avdelningar kan genomföra aktiviteter som andra bara kan drömma om.

Det är dags att ifrågasätta stora tillgångar och överskott i vissa avdelningars ekonomi. Självklart ska en viss buffert finnas, men i första hand är det förbundet som ska ha denna buffert för en stark strejkkassa. Om en avdelning alltför ofta får överskott i sin ekonomi, som i sig leder till ökande tillgångar, så är något fel. Antingen tar avdelningen för mycket i avgift  eller så har man för lite verksamhet.

Vill man att medlemskapet ska vara likvärdigt, så ska en medlem betala lika mycket till Handels, om de så bor i Helsingborg eller Luleå. Jag tror att den enda långsiktiga lösningen är att avveckla alla avdelningar i landet och slå samman alla till en stor enhet med gemensam ekonomi. Endast då kan man nå det likvärdiga medlemskapet, och endast då kan man få bort de ekonomiska orättvisor som inte hör hemma i ett fackförbund.
Gör om alla avdelningar till lokala kontor, behåll arbetsstruktur och personal, men låt dessa lokala kontor äska pengar till sin verksamhet från förbundet. Outnyttjade överskott kan då användas på platser där medlemsnyttan varit begränsad på grund av ekonomin.

Medlemmars intjänade pengar, som de väljer att lägga på medlemsavgiften, ska gå till verksamhet, medlemsnytta, och till stärkandet av förbundets position. Vill Handels att denna fina organisation ska fungera som en enig rörelse över hela landet i framtiden, så måste också ekonomin centraliseras. I dag är inte medlemskapet likvärdigt, och förutsättningarna att göra det bästa för sina medlemmar på lokal nivå är inte heller likvärdiga över hela landet.

Starka tillsammans är vi endast den dag då de ekonomiska förutsättningarna och de tillgängliga medlen är likvärdigt fördelade över hela landet, där behov finns och där medlemsnyttan kan stärkas och utvecklas.

Anders Hillbom
Klubbordförande Maxi Ica Stormarknad Uppsala