Avtalet med AFO är det första i år där Handels får igenom krav på förlängd semester. För de flesta innebär det att semestern utökas från 25 till 26 dagar.
– Jättebra att vi fick igenom det som många medlemmar önskat, säger Lisbet Nilsson på Transport i Malmö som var med i Handels förhandlingsdelegation.

Den förlängda semestern börjar tjänas in under semesteråret som börjar 1 april 2014 och kan tas ut 2015. Den extra semesterdagen tar 0,5 procent av löneutrymmet, så lönerna ökar på tre år med 6,3 procent i stället för 6,8 procent som jämförbara tjänstemannagrupper har fått. Den största löneökningen, 2,2 procent, betalas dock ut redan första avtalsåret. Lisbet Nilsson tycker det är bra att kostnaden i form av lägre löneökning kommer längre fram under perioden när de anställda börjar kunna utnyttja sin längre semester.
– Då känns det att man får något för pengarna, säger Lisbet Nilsson.

Hon är också nöjd med att arbetsgivarna inte fått igenom sitt krav om att kunna förlägga arbetstid på bland annat helgaftnar och klämdagar.
– Lokala överenskommelser kan göras, men om parterna inte blir överens kan ingen tvingas att jobba.
En arbetsgrupp ska se över hanteringen av bland annat utvecklingssamtal.
– Utvecklingssamtalen fungerar inte överallt utan behöver styras upp, säger Lisbet Nilsson.

Kollektivavtalet har träffats mellan Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation (AFO) och Handels. Det gäller cirka 1500 tjänstemän inom fackföreningsrörelsen. Undantag är Kommunal som har eget avtal.

AFO-avtalet

Gäller för tjänstemän
i fackföreningsrörelsen

  • Avtalet är treårigt och gäller från 1 oktober 2013 till 30 september 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,1 procent respektive 2,0 procent.
  • Varje person garanteras höjning med 265, 265 respektive 275 kronor.
  • De som tjänar mindre än 25 000 kronor får ytterligare 100, 100 respektive 150 kr/mån.
  • Semestern ökar med en dag. För de flesta innebär det 26 dagars semester.
  • Arbetstidsförkortning ökar från 108 till 180 minuter per år i en timbank.
  • Lokala överenskommelser kan träffas om arbetstidens förläggning på till exempel helgaftnar.
  • En arbetsgrupp ska se över hanteringen av utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och arbetsvärderingssystem.
  • Avtalet ska godkännas av Handels förbundsstyrelse i september.
  • Avtalet presenteras vid konferenser för förtroendevalda som hålls under hösten på sex platser i landet.