Fackförbundet Handels till exempel, har etiska riktlinjer och avstår därför från att investera i det man tycker är oetiskt utifrån sina värderingar. Ett exempel är Lundin Petroleum, som anklagades för brott mot mänskliga rättigheter. När Handels sålde sina Lundin-aktier berodde det framför allt på företagets arroganta inställning till dessa anklagelser (Handels följer Folksambeslut om Lundin och Handels säljer Lundin-aktier).

Samma är det med Sveriges AP-fonder, de som förvaltar våra pensionspengar. Men det Etiska rådet verkar ha gått rejält vilse när det gäller de etiska värderingarna. I går kom det fram att tre av AP-fonderna har investerat i aktier i världens största butikskedja, amerikanska Walmart. Det företaget finns inte i Sverige så alla kanske inte känner till det. Men om jag säger handelns Ryanair?
Walmart är ett starkt fackföreningsfientligt företag, som gör sina jättevinster på bekostnad av mycket dåliga villkor för de anställda. Den som protesterar får sparken. När AP-fondernas innehav i Walmart kom ut häromdagen blev Lars-Anders Häggström, Handels ordförande, upprörd. ”Svenska placerare bör absolut sälja aktierna”, sa han till Dagens Nyheter (AP-fondernas innehav i Walmart får facklig kritik).

Och det är inte bara svenska fack som är kritiska mot Walmart. Om AP-fonderna behöver mer kött på benen kan de kolla med fackförbundsinternationalen UNI:s, som består av 900 fackföreningar med 20 miljoner anställda över hela världen. Just idag har UNI 250 nyhetsträffar på sin hemsida som handlar om aktioner, protester och rop på hjälp från Walmart-anställda.

AP-fonderna försvarar sitt innehav i Walmart. De säger att de vill försöka påverka bolaget och att det tar tid. Samtidigt erkänner de att det inte har gått att föra någon dialog med företaget det senaste året. Kommer ni ihåg Sydafrika innan det blev demokratiskt? Det var påtryckningar från omvärlden i form av bojkott av varor som till sist ledde till att landet slog in på den demokratiska vägen. Och det finns ingen anledning att göra på något annat sätt med ett av världens
största företag, Walmart.

Våra svenska skattepengar ska inte investeras i företag som har värderingar långt från våra egna. Det enda raka är att AP-fonderna gör sig av med sitt innehav av Walmart-aktier.