–Vi i arbetarrörelsen har tappat många medlemmar och anses ha tappat i förtroende. Vi som förbund vinner inte på att bara sitta och utreda vad vi själva tycker är viktigt, vi behöver nya infallsvinklar.

Lars-Anders Häggström hoppas att Arena idé kan bidra till att de frågor som är viktiga för Handels medlemmar kommer att synas mer i samhällsdebatten. Han betonar att det är viktigt att tankesmedjan uppfattas som självständig.

–Det är viktigt att den inte är styrd av ägarna. En fristående verksamhet tas på större allvar. Och för trovärdighetens skull behöver vi en tankesmedja med ett brett löntagarperspektiv, som inte uppfattas som ett partsintresse från Handels.

Hittills har tankesmedjan, förutom av Handels, fått ekonomiskt stöd av arbetarfacken Kommunal och IF Metall liksom av arbetarfackens centralorganisation LO. Men den har också fått stöd av tjänstemannafacket ST och akademikerfacket Akademikerförbundet SSR.

–Det finns många gemensamma beröringspunkter oavsett om du är arbetare, tjänsteman eller akademiker. Osäkra jobb finns till exempel inte bara inom arbetarklassen utan även inom tco och saco, säger Lars-Anders Häggström.

Det är räntan på de utlånade miljonerna som ska utgöra det egentliga stödet till Arena Idé. Lars-Anders Häggström framhåller att riskerna med lånet har minimerats genom att Handels har representation i de organ som avgör hur pengarna ska placeras.

Fakta

Partipolitisk obunden 

Aréna Idé ingår i Arenagruppen som är en opinionsbildande partipolitiskt obunden förening.

Målsättningen med Arena Idé är att "utifrån ett löntagar- och medborgarperspektiv följa, granska och påverka utvecklingen, i Sverige och omvärlden".

Detta arbete ska ske utifrån värderingar som är "baserade på jämlikhet, jämställdhet, mångfald, social rättvisa, demokrati och frihet".