– Man fick prova på kalligrafi och skriva sitt namn på arabiska. Också forumspel om fred och multireligiösa guidningar, säger föreståndaren och Handelsmedlemmen Beata Alberg.

Dagen arrangerades tillsammans med Anna Lindh-stiftelsen.