Beslutet på Frisörföretagarnas kongress i helgen blev i stort sett det som styrelsen ville (se tidigare artikel). Kongressen gav styrelsen i uppdrag att noggrant följa arbetet i den arbetsgrupp som Handels och Frisörföretagarna har tillsatt för att skapa en gemensam bild av frisörbranschen. Styrelsen ska bedöma utsikterna att förändra frisöravtalet i den riktning som medlemsföretagen kräver. Främst handlar det om viktiga förändringar av ob-systemet.
– Företagen måste kunna konkurrera på någorlunda lika villkor med dem som inte har kollektivavtal, säger Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.

Om styrelsen inte redan under hösten uppfattar positiva signaler kan den fatta beslut om extra kongress för att säga upp kollektivavtalet och upphöra som arbetsgivarorganisation. Extrakongress måste i så fall hållas före den 31 januari 2014.
Nuvarande kollektivavtal anses av många medlemsföretag vara ohållbart, och Ted Gemzell vittnar om att Handels inte står högt i kurs hos arbetsgivarna.
– Förtroendet för vår motpart är oerhört lågt.

Handels ombudsman Linda Palmetzhofer, som liksom Ted Gemzell ingår i arbetsgruppen, betonar att även Frisörföretagarna har ansvar för avtalet.
– Det låter på dem som att bara vi bromsar, men det är upp till dem att visa att de vill något på riktigt.
Hon menar att Handels under årets avtalsförhandlingar visade vilja att göra viktiga förändringar av kollektivavtalet.
– Vi hade ett förslag som innebar att ob-tillägget skulle bli billigare per timme, men Frisörföretagarna sa nej. Vår känsla är att de begär allt eller inget. Det är inte en förhandling.

Fakta 

Ob-tillägg i frisöravtalet

Vardagar efter kl 18: 50 procent
Lördag 12--13: 70 procent
Lördag efter kl 13 samt
sön- och helgdagar: 100 procent

Obs! Detta är de rätta ob-tilläggen enligt frisöravtalet. Faktarutan vid artikeln i nummer 11 av den tryckta tidningen Handelsnytt är felaktig.