Förhandlingarna gäller i första hand anställda på Stockholms Stadsmissions second hand-butiker. Handels och Arbetsgivaralliansens tanke är att det nya kollektivavtalet även ska tillämpas av alla medlemmar i Arbetsgivaralliansen som har second hand-butiker.

Bakgrunden är att Stockholms Stadsmission förra året sa upp Handels avtal. I stället ville de ha Kommunals vård- och omsorgsavtal som majoriteten av de övriga Stadsmissionerna i landet har. Motiveringen till avtalsbytet var att de anställda mera är handledare åt människor som arbetstränar eller rehabiliteras än de är säljare.  För de anställda sjönk ob-ersättningen vid avtalsbytet.

När Handels avtal löpte ut i mars 2012 fanns det risk för varsel om strejk. Men i stället satte sig Handels och Arbetsgivaralliansen ner för att försöka ta fram ett helt nytt avtal.
– Det är tidsbrist som gjort att det dragit ut på tiden. Vi har båda haft avtalsrörelser som kommit emellan. Men avsikten att få till ett avtal är god från båda parter, säger Lars Dicander, förhandlingsansvarig på Arbetsgivaralliansen.

Jannika Fahlander, ombudsman på Handels, håller med.
– Det finns en vilja att få till ett avtal hos oss båda, säger hon.

Det är många som väntar på att avtalet ska blir klart eftersom alla medlemmar i Arbetsgivaralliansen som driver second hand-butiker ska tillämpa avtalet.  Enligt Lars Dicander är det förutom Stadsmissionerna främst Kyrkan som i dag har Second Hand butiker.
– Men vi har en del medlemmar som är idrottsföreningar också som har second hand-butiker, säger han.

Arbetsgivaralliansen

3000 medlemmar

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Exempel på sådana är kyrkan och ekumeniska organisationer samt idrotts- och kulturföreningar. Några organisationer som finns representerade i Arbetsgivaralliansens styrelse är: Frälsningsarmén, Stadsmissionerna, Diakonia, Equmeniakyrkan och IOGT-NTO.

Arbetsgivaralliansen har runt 3 000 medlemmar och dessa har tillsammans runt 25 500 anställda.

Fakta:

StadsmissionenStadsmissionen finns i hela landet. I Stockholm, med 70 anställda och 9 second hand-butiker, har detaljhandelsavtalet gällt för de butiksanställda. I övriga landet har majoriteten vård- och omsorgsavtalet. Någon har Svenska Kyrkans avtal.