De två fackförbunden Handels och FTF har gjort olika vägval efter att tidigare ha agerat gemensamt i kampen för ett nytt löneavtal för drygt 200 rådgivare på Folksam. I slutet av september strandade förhandlingarna sedan den skiljenämnd som kallats in för att avgöra frågan inte lyckats få fram ett nytt avtal.

FTF (Facket för försäkring och finans) sa då upp det avtal som gällt sedan 2011 och som enligt facken lett till kraftiga lönesänkningar för många anställda. Avsikten med uppsägningen var att sätta press på motparten i förhandlingarna, och eventuellt att tvinga farm individuella löneavtal för varje anställd. Handelsmedlemmar på Folksam ville att Handels skulle göra samma sak. Men förbundet centralt sa nej.

Magnus Johansson, rådgivare på Folksam i Borås, är en av dem som är besvikna.
– Det är fegt av Handels att inte säga upp avtalet. Vi borde gå in mer kraftfullt och trycka på med alla medel för att få marknadsmässiga löner, säger han.
Situationen på Folksam är speciell, i och med att anställda kan välja vilket av två fack de vill vara med i: LO-förbundet Handels eller TCO-förbundet FTF.
– Handels framstår i dålig dager, medan FTF har visat större stridsvilja. På sikt finns det risk att Handels tappar medlemmar, säger Magnus Johansson.

Handels förhandlingschef Per Bardh säger att förhandlingarna om nytt löneavtal för rådgivare fortsätter.
– Vi bedömer läget annorlunda än FTF. Vi ser ingen anledning att säga upp avtalet, säger Per Bardh.

Skillnaden i kamplust mellan de två fackförbunden kan ha att göra med att försäkringsbolaget Folksam står arbetarrörelsen nära. Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson sitter i styrelsen för Folksam Liv. Centrala förhandlingar på området förs mellan Handels och Arbetsgivarföreningen KFO. Mellan LO och KFO finns ett huvudavtal som talar om värdegemenskap och att undvika konflikt.
– Vi har en speciell relation med KFO, det har inte FTF, säger Per Bardh.

Börje Enander, ordförande i Handels klubb för försäkringsanställda, tycker inte att Folksam lever upp till huvudavtalet.
– Enligt huvudavtalet ska anställda ha marknadsmässiga löner, det har vi inte med nuvarande löneavtal, säger Börje Enander.
Fack och arbetsgivare ska träffas igen i slutet av oktober. Facket hoppas då att Folksam/KFO ska presentera ett generösare förslag till löneavtal.

Under tiden får de anställda lön enligt det gamla avtalet. Tills vidare gäller det både Handels och FTF:s medlemmar.
Trots uppsägningen av löneavtalet har FTF för närvarande inte möjlighet att varsla om konflikt i förhandlingarna om nytt löneavtal.  Det beror på att ett avtal om allmänna villkor gäller till 31 mars 2014 och innebär fredsplikt för parterna.

Bakgrund

Rådgivare på Folksam
har fått sänkt lön

Den 1 mars 2011 införde försäkringsbolaget Folksam ett nytt lönesystem för drygt 230 rådgivare. De finns över hela landet och arbetar med att sälja liv- och sparprodukter samt sakförsäkringar, huvudsakligen genom kundbesök på fältet. Knappt 100 av rådgivarna är med i Handels.

Sedan övergångsregler fasats ut stod det klart att många fått sänkt lön med det nya systemet. Enligt facket rör det sig i vissa fall om lönesänkningar med 15 000 kronor i månaden.

Facket kräver att systemet ändras så att lönerna höjs eller att prestationskraven på de anställda sänks.

Förhandlingar har pågått sedan november 2012. En skiljenämnd har varit inkopplad men har under hösten bollat tillbaka frågan till fack och arbetsgivare.

Totalt har Handels omkring 350 medlemmar på Folksam. Den största medlemsgruppen är telemarketingsäljare som arbetar på bolagets callcenter i Kramfors och Sundsvall. Förhandlingar om deras löneavtal är tänkta att hållas när avtalet för rådgivare är klart.