Omkring 700 Handelsmedlemmar som arbetar i olika folkrörelser får precis som de flesta tjänstemannagrupper löneökningar på 6,8 procent på tre år.
Användning av egen bil i tjänsten diskuterades grundligt under förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Till slut enades parterna om att arbetsgivare som kräver att anställd ska använda egen bil i tjänsten ska teckna en försäkring som täcker den anställdes självrisk om bilen skadas.

– Det är bra för dem som kör bil i tjänsten. I övrigt gav avtalet vad man kan vänta sig, säger Märtha Dahlberg på PRO som var med och förhandlade.
Hon fick dock inte genomslag för sin hjärtefråga som rör permission vid dödsfall och begravning.
– Vårt avtal räknar upp en krets av personer som räknas som nära anhöriga. Jag hade gärna sett en allmän formulering om ”närstående”, som finns i vissa av Unionens avtal.

En arbetsgrupp med fack och arbetsgivare ska under perioden kartlägga lönenivåer och befattningar inom folketshusrörelsen. En annan grupp ska om drygt ett år se över lönestatistiken för anställda inom socialdemokratin.
Sex organisationer har egna supplement till folkrörelseavtalet, det vill säga bilagor som främst innehåller lönebestämmelser. Det spretande materialet har gjort förhandlingsarbetet tekniskt komplicerat. Luttrade förhandlare har gett avtalsområdet den skämtsamma beteckningen ”Folkröran”.

Folkrörelseavtalet

Anställda i 18 organisationer

  • Avtalet mellan Handels och Arbetsgivarföreningen KFO är treårigt och gäller från 1 oktober 2013 till 30 september 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,2 procent respektive 2,4 procent.
  • Sista avtalsåret är uppsägningsbart.
  • Varje person garanteras höjning med 265, 265 respektive 275 kronor.
    De som tjänar mindre än 25 000 kronor garanteras ytterligare 100, 100 respektive 150 kr/mån.
  • Självriskförsäkring för anställda som måste använda egen bil i tjänsten.
  • Arbetsgrupper om lönenivåer och befattningar inom Folkets Hus och Parker, samt lönestatistik inom Socialdemokraterna.
  • Avtalet gäller cirka 700 anställda inom 18 organisationer och företag inom folkrörelser. Sex av dem har egna supplement, det vill säga avtalsbilagor med bland annat lönebestämmelser: Folkets Hus och Parker, Socialdemokraterna, SSU, Vänsterpartiet, Verdandi och Unga örnar.