Byggvarukedjan Byggmax vill bygga om sina butiker på nätterna, för att kunna hålla öppet som vanligt på dagtid. Okej, säger Handels som har tecknat ett avtal om nattdispens från 15 oktober 2013 till 30 juni 2014.

Butiksanställda har frivilligt fått söka sig till en ombyggnadsgrupp och får tjänstledigt från sina vanliga jobb för att bygga om butiker på olika orter.
Arbetet pågår mellan 21 och 06 med en timmes rast. Under en treveckorsperiod jobbar varje anställd nio nätter (72 timmar) och har ledigt nio nätter i sträck. De anställda får betalt för heltid och får ob-tillägg som är 70 procent kl 21–02 och 100 procent kl 02–06.

Handels ombudsman Karin Jungerhem som förhandlat fram villkoren förklarar varför nattdispens är okej i detta fall:
– Det handlar om byggarbete, inte butiksförsäljning. Arbetet är frivilligt och sker under en begränsad tid med bra ersättning och rejäl arbetstidsförkortning.
Arbetsgivaren står för resor, hotell och läkarundersökning för dem som deltar i ombyggnadsgruppen. Projektet ska utvärderas när det gäller hälsa och arbetsmiljö.