– Ett nytt lönesystem har varit efterlängtat. Nu finns bra och tydliga kriterier för hur de individuella lönerna ska sättas. Vi fick också igenom att de anställda ska vara garanterade en viss lönehöjning, säger Elsie Mann, ombudsman på Handel.

Avtalet gäller tjänstemän på fackförbundet Kommunal. Hit räknas bland annat tjänstemännen på förbundskontoret, de lokala avdelningarna, a-kassan och de tre centra, där bland annat ekonomi och telefoni sköts.

Alla anställda är garanterade en lönehöjning på 150 kronor i månaden de två första åren och 100 kronor det sista året. Anställda som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden får dessutom 100 kronor i månaden i lönehöjning, totalt 250 kronor mer i månanden. De 100 kronorna är så kallade friska pengar och tas inte ut potten som förhandlas lokalt.

Handels hade velat att den garanterade lönehöjningen var högre.
– Vi vill ju ha så liten lönespridning som möjligt. Men det måste ju finnas pengar att förhandla de individuella lönerna om, det utifrån de fastställda kriterierna, säger Elsie Mann.

Lönesystemet ska utvärderas efter två år och nya arbetsbeskrivningar kommer att göras.

Lönehöjningarna på 6,8 procent fördelat på tre år ligger i linje med övriga tjänstemän. Men högsta höjningen, 2,4 procent, kommer redan första året.

Avtalet börjar gälla från och med 1 oktober och gäller till den 30 september 2016.

Avtal Kommunala tjänstemän

Gäller 3 år• Avtalet gäller i 3 år från den 1 oktober 2013 till 30 september 2016.
• Första året ökar lönerna med 2,4 procent, andra året 2,2 procent och tredje året 2,2 procent. Totalt 6,8 procent under 3 år.
• Första året finns även en individgaranti på 150 kronor/månaden för alla anställda. De som tjänar under 25 000 kronor i månaden är garanterade 250 kronor i månanden
• Parterna är överens om ett nytt lönesystem som ska gälla för de individuella lönerna. Nya kriterier har tagits fram och ska testat under två år. Nya arbetsbeskrivningar ska tas fram.
• Det är fyra kriterier. Kommunals a-kassa har fem kriterier.