– Vi är nöjda. Nu har vi kommit upp i en nivå som liknar marknadsmässiga löner, säger Börje Enander, ordförande i Handels klubb för försäkringsanställda.
Uppdelning i olika grupper av rådgivare var nyckeln till att de långdragna förhandlingarna till slut ledde fram till ett nytt avtal. 137 rådgivare på Folksam som säljer spar- och livprodukter till företag och privatpersoner får lön enligt ett system med både fast och rörlig lön.
Den fasta delen höjs en tusenlapp till 21 000 kronor i månaden, och prestationskraven för rörlig lön sänks så att anställda fortare kommer in i olika former av bonustrappor.
Enligt Folksam ger det rådgivare löneökningar på i snitt 5 000 kronor per månad. Börje Enander delar arbetsgivarens bedömning.

Drygt 70 anställda som jobbar med kundbesök på arbetsplatser omfattas inte av det nya systemet. De ska kallas kundrådgivare och förs över till Folksam kundservice. Deras nya lön blir till 95 procent en fast summa, uppger Börje Enander. Deras lön hamnar på en lägre nivå, men Börje Enander tycker inte att denna grupp av anställda offras för att den större gruppen av rådgivare ska få höjd lön.
– Nej, de har en lägre lönenivå enligt det system som infördes 2011. Nu får de en fast lön som gör deras inkomst förutsägbar, vilket ger en bättre arbetsmiljö.
Den exakta utformningen av kundrådgivarnas lön kommer att fastställas i lokala förhandlingar.

Folksams affärsområdeschef Torbjörn Eckerdal kommenterar det nya avtalet i ett pressmeddelande:
– Vår ambition har hela tiden varit att uppnå ett avtal som baseras på lön efter prestation och därmed kommer att ge marknadsmässig lön för alla Folksams rådgivare, säger han.

Bakgrund:

Folksams rådgivare
fick sänkt lön

Den 1 mars 2011 införde försäkringsbolaget Folksam ett nytt lönesystem för drygt 230 rådgivare. De finns över hela landet och arbetar med att sälja liv- och sparprodukter samt sakförsäkringar, huvudsakligen genom kundbesök på fältet. Knappt 100 av rådgivarna är med i Handels.

Sedan övergångsregler fasats ut stod det klart att många fått sänkt lön med det nya systemet. Enligt facket rör det sig i vissa fall om lönesänkningar med 15 000 kronor i månaden.

Facket har krävt att systemet ändras så att lönerna höjs eller att prestationskraven på de anställda sänks.

Förhandlingar har pågått sedan november 2012. En skiljenämnd har varit inkopplad men har under hösten bollat tillbaka frågan till fack och arbetsgivare.

Under tio månader förhandlade Handels tillsammans med TCO-facket FTF. I slutet av september i år sade FTF upp både löneavtalet med Folksam och huvudavtalet med Arbetsgivarföreningen KFO. Därefter har Handels och FTF förhandlat var för sig.

Totalt har Handels omkring 350 medlemmar på Folksam. Den största medlemsgruppen är telemarketingsäljare som arbetar på bolagets callcenter i Kramfors och Sundsvall. Förhandlingar om deras löneavtal är tänkta att hållas när avtalet för rådgivare är klart.

Engångsbelopp
på 37 000 kronor

Det nya avtalet gäller retroaktivt från 1 mars 2013 och tre år framåt. Kundrådgivarna som kommer att få fast lön kompenseras med ett engångsbelopp på 37 000 kronor, vilket ska motsvara 3 700 kronor per månad i tio månader.
I den omorganisation som kommer att göras i och med avtalet blir antalet arbetsledare färre, och anställda kommer att få söka om sina tjänster. 

Det nya avtalet gäller för de båda fackförbund som organiserar anställda på Folksam -- Handels och FTF. De två förbunden uppträdde länge gemensamt, men gick skilda vägar i slutet av september då FTF valde att säga upp både löneavtalet med Folksam och huvudavtalet med Arbetsgivarföreningen KFO för att sätta press på arbetsgivaren. Börje Enander intygar att samarbetsklimatet trots allt är gott mellan de två fackförbunden.
-- Vi har samrått även om vi inte har samförhandlat. Och resultatet blev ju detsamma även om vi valde olika vägar.

Handels har medlemmar i båda grupperna av anställda: rådgivare som får ett nytt lönesystem med rörlig lön, och kundrådgivare som får huvudsakligen fast lön.