46 procent av de tillfrågade medlemmarna i undersökningen instämmer inte i påståendet att förbundet är ”tillräckligt aktivt och synligt” på arbetsplatsen. Det innebär ingen förbättring jämfört med den tidigare undersökningen av medlemmarnas åsikter från 2011. Då nästan lika många, 44 procent, tyckte samma sak.

– Det här är en viktig signal som visar att vi har ganska mycket kvar att jobba med. Vi ska vara synliga och aktiva på arbetsplatserna. Det är vår kärnuppgift som facklig organisation, säger Stefan Carlén, chef för Handels verksamhetsenhet.

Det är särskilt de små arbetsplatserna som ofta saknar facklig organisation som Handels måste bli bättre på att nå ut till.

– Där måste vi se till att någon medlem tar på sig uppdraget att vara Handelsombud, det är ett första steg, någon som till exempel vill informera om Handels avtal, hålla facklig introduktion för nyanställda och värva nya medlemmar.

Även förbundets anställda måste bli bättre på att samtala med medlemmar och möjliga nya medlemmar när de besöker arbetsplatser.

– Vi måste bli bättre på att berätta varför vi är där och vad vi gör, till exempel att vi bevakar att avtalet följs eller att vi informerar om försäkringar.

Samtidigt svarar en stor majoritet av de tillfrågade medlemmarna,
liksom i undersökningen från 2011, att de är nöjda med sitt medlemskap i Handels. En klar majoritet, 57 procent, instämmer också helt i påståendet ”för mig är det självklart att vara med i facket”. Och 84 procent menar samma sak om a-kassan, vilket är en ökning, med åtta procentenheter, jämfört med den tidigare undersökningen.

– Det visar att lojaliteten med den fackliga idén har ökat, säger Stefan Carlén som särskilt vill lyfta fram att 41 procent av de tillfrågade medlemmarna också instämmer i påståendet att Handels har ”bra fackliga företrädare”. Även det är en ökning jämfört med den tidigare undersökningen då 34 procent instämde i påståendet.

– Det kan alla våra lokala fackliga företrädare suga åt sig av. Det är ju dem som man tänker på när man svarar på undersökningen, säger han.