Förra året ändrade Coop sina leverantörskrav för att de skulle kunna ställas på alla leverantörer oavsett land. Därför kräver Coop inte längre kollektivavtal av alla sina svenska leverantörer. Ett exempel på det är demoföretag vars anställda jobbar ute på livsmedelskedjans butiker, som Handelsnytt tidigare skrivit om. Nu vill Coop förtydliga bilden.  
– Vi tycker att kollektivavtal är viktigt. Svenska leverantörer ska ha kollektivavtal. Men i de branscher i Sverige som normalt sett inte har avtal, vill vi att leverantören minst ska ha likvärdiga villkor som kollektivavtalets, säger KF:s och Coops HR-direktör Karin Barholf.

Det är ovanligt att demoföretag har kollektivavtal. Enligt uppgift till Handelsnytt är det många som inte heller har likvärdiga villkor. Kollektivavtal är också ovanligt i reklambranschen. Därför kräver inte Coop kollektivavtal av sin reklambyrå, Forsman och Bodenfors. Andra, exempelvis Folksam, där KF:s styrelseordförande Anders Sundström varit vd, har valt en annan väg. Den att trycka på byrån så att den tecknar avtal.

– Forsman och Bodenfors har likvärdiga villkor som kollektivavtalets. Det är en förutsättning för att arbeta med oss. Vi tycker inte att det är bra att de saknar avtal och det behövs en dialog mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter, säger KF:s och Coops HR-direktör Karin Barholf.

Några som läste Handelsnytts artikel menade att Coop övergivit sina ideal genom den nya skrivningen. Hur ser ni på det?
– Vi respekterar deras åsikt, men vi har samma syn på kollektivavtal som alltid.

Handels anser att Coops svenska leverantörers anställda ska ha samma villkor som Coops egna, det vill säga kollektivavtalets.