Viktiga frågor diskuterades när ett 20-tal frisörer för första gången samlades till en egen avtalskonferens på Häringe slott söder om Stockholm. De flesta tycktes eniga om att lönemodellen i dagens kollektivavtal behöver förenklas. Ett sätt kan vara att ändra balansen mellan fast och rörlig lön.

– Man vill gärna ha en stabil inkomst, sa Sandra Jack från Falun.
– Samtidigt är det provisionen som gör att en duktig frisör kan få högre lön, funderade Jessica Gyllenspetz från Linköping.
Att kraftigt försämra ob-systemet, som arbetsgivarna kräver, var ingen pigg på.
– I så fall måste dom höja grundlön och provision, sa Becky Björnlund från Göteborg.

Diskussionerna ska mynna ut i tre krav som deltagarna tycker är särskilt viktiga inför vårens förhandlingar. Fler frisörmedlemmar ska få tycka till i en enkät.
I februari växlas krav och 1 april ska ett nytt frisöravtal börja gälla – om inte Frisörföretagarna dessförinnan gjort allvar av sitt hot att upphöra som arbetsgivarorganisation.